Danske læringsmiljø til inspirasjon for UiOs livsvitenskapsbygg

I det planlagte livsvitenskapsbygget «VEV» ønsker UiO å skape et fremragende undervisningsmiljø for sine studenter. Det er derfor viktig at byggeprosjektet henter gode ideer, erfaring og inspirasjon fra miljøer vi liker å sammenlikne oss med. Temagruppa for læringsmiljø i prosjektet har vært og sett på gode eksempler i Danmark.

Bla i bildekarusellen med pilene midt på til høyre og venstre på bildene.

læringsmiljø danmark

Arbeidet med UiOs planlagte forskning- og undervisningsbygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap – livsvitenskapsbygget «VEV» er i forprosjektfase. I regi av byggherre Statsbygg gjennomførte temagruppa for læringsmiljøet i prosjektet nylig en todagers studietur til Danmark. Auditorier, undervisningslaboratorier og servicefunksjoner ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Syd-Dansk Universitet (SDU) – i tillegg til noen mindre institusjoner – ble saumfart for idéer, erfaringer og gode råd fra imøtekommende danske kolleger.

Danmark satser tungt

Danmark satser stort og tungt på naturvitenskap og teknologi. Ved DTU alene vil det i løpet av 2017 være igangsatt 20 større og mindre byggeprosjekter til mer enn fire milliarder danske kroner. Et nytt bygg for «Life Science & Bioengineering» på 50 000 m2 skal være ferdigstilt i 2018. I tillegg blir alle undervisningslokaler renovert og tilrettelagt for moderne undervisningsformer.

Mer samhandling og kommunikasjon

Utviklingen av moderne undervisningsformer går klart i retning av mer samhandling mellom studentene og aktiv kommunikasjon med undervisere. DTU tilrettelegger for dette i alle sine nye og renoverte auditorier gjennom ulike konsepter. Fellesnevneren er at underviser raskt kan veksle mellom formidling og gruppearbeid. Et spesielt interessant oppsett kalles «Tivolimodellen» hvor studentene veksler mellom runde bord og ordinære benkerader (se bilde).

Sambruk av laboratorier

Blant mange detaljerte inntrykk bør undervisningslaboratoriene ved DTU fremheves. Velorganiserte, oversiktlige lokaler med god takhøyde, romslige arbeidsforhold og vel dimensjonert avtrekkskapasitet. I «VEV» planlegger vi for utstrakt sambruk av laboratoriene mellom ulike kjemi- og farmasiemner. Det er derfor interessant å se at sambruk mellom emner er gjennomført ved DTU. Men det verd å merke seg at kapasiteten varierer. Organiske laboratoriekurs er mest plasskrevende grunnet avtrekksbehovet.

Mye tyder på at DTU vil få flere besøk fra UiO før «VEV» er ferdig reist i Gaustadbekkdalen i 2022!

 

Livsvitenskapsbygget ved UiO

Forprosjektet for bygget startet 1. september 2015

Av Jo Døhl, instituttleder ved Kjemisk institutt og leder av temagruppa for læringsmiljø i byggeprosjektet
Publisert 21. jan. 2016 13:26 - Sist endret 22. mai 2016 12:55