Cambridge Biomedical Campus

– styretur for UiO:Livsvitenskap til London august 2016

Foredrag ved Cambridge Biomedical Campus

Oppe til venstre: Hans Hagen, COO, Cambridge University Health Partners (CUHP), framhevet at partnerne har en felles visjon om å skape en kultur for at de skal jobbe mer integrert. Nærhetsprinsippet er viktig, men samlokalisering i seg selv er ikke tilstrekkelig, det må være reelt samarbeid mellom ulike miljøer. For CUPH er det en viktig oppgave å få nye miljøer godt integrert i fellesskapet.

Oppe til høyre: Sabine Jaccaud, Director of Cambridge External Communications, AstraZeneca fortalte om deres planer om å gjøre Cambridge Biomedical Campus til sitt nye hovedkvarter og vekstområde og om det nye bygget som er under oppføring på området. Her skal de for første gang samle hele verdikjeden – fra oppdagelse til utvikling av legemidler på senere stadier – på ett sted. Det nye bygget skal være porøst på flere måter. Det er utformet som en smultring, og hullet midten er åpent for alle og gjenspeiler filosofien om transparens mellom akademia, industri og publikum. Alle kan se inn på labene, og forskere fra akademia og industri jobber uten fysiske skiller.

Nede til venstre: Jeanette Walker, Project Director, Cambridge Biomedical Campus, Liberty Property Trust & Countryside, her sammen med Hans Hagen, har laget Cambridge Biopharma Cluster Map som synliggjør hva slags aktivitet de har innenfor en bestemt radius. Her viser de bildet av kjernen. «Smultringen» markert med rød ring på bildet, er det nye AstraZeneca-bygget. Walker understreket at klyngeutvikling handler om å få folk til å møtes. De inviterer næringslivet til campus slik at travle klinikere fra sykehusene får et lavterskeltilbud der de er, og de samarbeider med dem som vil samarbeide. Walker understreket at man må vite hva det er ved egen campus som kan være interessant for firmaene og at de lar firmaene velge hvilke akademikere de vil møte. Også hun framhevet at avstand har betydning. De ønsker seg et nytt bygg på 100 000 kvadratmeter med plass til oppstartsbedrifter – startups – sammen med noen få etablerte firmaer der unge og eldre kan utveksle erfaring. De er på jakt etter en filantrop eller statlig støtte for å realisere dette.

Nede til høyre: Kathryn Chapman, Executive Manager, Milner Therapeutics Consortium fortalte om nybygget til the Milner Therapeutics Institute som vil stå ferdig på campus i 2018. Dette blir et slags forskningshotell for dem som har spesifikke behov for samarbeid og vitenskapelige instrumenter i opp til 12 måneder. De vil ha plass til 70 personer fordelt på åtte grupper som skal drive translasjonsforskning innen bestemte områder i tillegg til kjernefasiliteter. I bygget blir det kun tidligfase forskning før klinisk fase. De har et innovasjonsstyre som velger prosjekter og det blir ingen leiekostnader. Et konsortium skal sørge for at de når målet.

Turen gikk også innom Cancer Research UK, Cambridge Institute som også ligger på området, med et relativt nytt bygg. Der fikk vi blant annet se hvordan de organiserer kjernefasiliteter for mikroskopering.

Les også

Av Norunn K. Torheim
Publisert 11. sep. 2016 19:57 - Sist endret 23. aug. 2017 14:14