The Eagle, Judge Business School og Cambridge Enterprise

– styretur for UiO:Livsvitenskap til London august 2016

Bilder fra The Eagle, Judge Business School og Cambridge Enterprise

Oppe: I Cambridge ligger den legendariske puben the Eagle. Det var her James Watson og Francis Crick spiste lunsj da Crick uttalte at de hadde funnet «the secret of life» etter at de hadde avdekket strukturen til DNA-molekylet i 1953. Med den sentrale rollen denne oppdagelsen har spilt for livsvitenskap, ble det selvsagt lunsj her.

Nede til venstre: University of Cambridge er blant de tre fremste universitetene i verden på entreprenørskap. Hanadi Jabado, Executive Director, Entrepreneurship Centre, Cambridge Judge Business School (JBS), var tydelig på at det er ph.d.-er og postdoktorer som står for innovasjonene. Det er ikke de som går i MBA-klassene eller professorene. JBS organiserer en rekke ulike møteplasser for studenter og næringsliv. På ett av dem, Enterprise Tuesday, kommer det 400 studenter hver gang. Her er det foredrag og muligheter for 1:1-rådgiving i etterkant. JBS jobber med dem som vil gå utenom universitetets teknologioverføringskontor (TTO) – de som vil «sneak out» – noe som er helt legitimt, det oppfordres faktisk til det. Dette skiller Cambridge fra andre universiteter som Oxford og Imperial. Også de som velger å gå via TTO-et, kan betale TTO-et ut igjen i etterkant når de har gjort jobben. Universitetet er opptatt av at de ikke skal gjøre det så vanskelig at forskerne lar ideene støve ned. JBS fyller gapet mellom der ingen vil snakke med dem som har ideene, til noen vil snakke med dem. Et suksesskriterium, ifølge Jabado, er at de kommer inn i et nettverk der de bare er to personer unna den de vil snakke med. De har blant annet et nettverk av business angels og alumnier som stiller opp som mentorer i 5–10 timer (ofte mye mer) uten å ta betalt for det.

Nede til høyre: Paul Seabright, Deputy Director, Cambridge Enterprise  – universitetets eget TTO, påpekte at kommunikasjon og å snakke med folk er nøkkelen til suksess, derfor er nærhet mellom aktørene viktig. Siden dette TTO-et yter en tjeneste det er frivillig for studenter og ansatte å bruke (jamfør muligheten for «sneak out» omtalt over), må de levere en god tjeneste, og over 90 prosent velger å komme til dem. Innen livsvitenskap er det, ifølge Seabright, vanskeligere å bruke andre alternativer siden det krever såpass mye penger å komme seg videre at de fleste vil ha deres hjelp. Cambridge Enterprise har også såkornfond med mye penger som gjør dem attraktive. TTO-et andel av inntekten avhenger av inntekten generert fra innovasjonen. De tar en tredjedel når det blir høye summer.

Både JBS og Cambridge Enterprise ga uttrykk for at de var fornøyde med ordningen med to ulike enheter som kan jobbe med ansatte og studenter.

Les også:

Av Norunn K. Torheim
Publisert 11. sep. 2016 20:04