Tettpakket styretur til London

I august var styret for UiO:Livsvitenskap og de ansatte i satsingen på inspirasjonstur til University of Cambridge, Imperial College London og det splitter nye The Francis Crick Institute. Studentinnovasjon og -entreprenørskap, næringslivssamarbeid, nybygg og nye organisasjonsformer er viktige stikkord fra turen.

Utsikt fra taket på Cambridge Biomedical Campus
Utsikt over Cambridge Biomedical Campus der det er høy byggeaktivitet med blant annet bygg for AstraZeneca og the Milner Therapeutics Institute under oppføring midt på campus. Kranene vi ser her jobber med AstraZenecas nye forsknings- og utviklingssenter og hovedkvarter på 20 000 kvadratmeter. Her skal 2100 ansatte jobbe omgitt av Cambridges egne forskere og klinikerne ved sykehusene. Bygget skal for øvrig ligge i Francis Crick Avenue.

Med planer om nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi på 67 000 kvadratmeter som kan stå ferdig i 2023, var det en godt over gjennomsnittet bygginteressert gjeng som besøkte University of Cambridge, Imperial College og det splitter nye Francis Crick Institute i London 22.–24. august. De er alle fremragende forskningsinstitusjoner som har store byggeprosjekter på gang, og som satser på innovasjon, entreprenørskap og økt næringslivssamarbeid, slik også UiO:Livsvitenskap skal gjøre. Nytenkning rundt undervisning og organisering er andre fellesnevnere.

Les om hva vi fikk presentert på turen

Klikk på hver av de fire bildekollasjene under for å se hvem vi møtte og hva de presenterte for oss. Vi hadde tettpakkede dager og sitter igjen med en mengde inntrykk som vi nå skal fordøye og så se hva vi kan ta med videre til handling her hjemme i arbeidet med satsingen UiO:Livsvitenskap generelt og med livsvitenskapsbygget spesielt.

Cambridge Biomedical Campus

The Eagle, Judge Business School
og Cambridge Enterprise

Imperial College London

The Francis Crick Institute

Les også bloggene til styreleder Svein Stølen fra turen

    Turfølget foran Queen´s Tower ved Imperial College London, den eneste resterende delen av det opprinnelige Imperial Institute:
    Bak fra venstre: Hilde Nebb (nestleder i styret), Norunn K. Torheim (kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap), Julie Sørli Paus-Knudsen (studentrepresentant i styret) og Vibeke Alm (observatør fra fagstøtte ved UiO i styret)
    Framme fra venstre: Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentant for Knut Fægri), Morten Egeberg (administrativ leder UiO:Livsvitenskap), Svein Stølen (styreleder UiO:Livsvitenskap), Alexander Jensenius (styremedlem), Finn-Eirik Johansen (direktør UiO:Livsvitenskap og reiseleder) og Per-Morten Sandset (styremedlem, representant for Helse Sør-Øst RHF). Viserektor Knut Fægri (styremedlem) og Eirik Næss-Ulseth (styremedlem, næringslivsrepresentant) hadde ikke anledning til å delta på turen. (Foto: student ved Imperial College London.)
    Av Norunn K. Torheim
    Publisert 12. sep. 2016 07:16 - Sist endret 20. jan. 2017 10:22