Workshop med speed-dating vel overstått

UiO:Livsvitenskap er godt i gang med prosessen som skal lede fram til at det blir etablert konvergensmiljø – forskningsgrupper med samarbeid på tvers av konvensjonelle faggrenser. Disse miljøene skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Forskere som deltar på speed-dating

UiOs forskere kastet seg uti to dager med speed-dating. Her var det lagt opp til at hver deltaker skulle få snakke med så mange som mulig av de andre som var interessert i samme tema, for å se om det var potensial for samarbeid. Hver dag var det 10 dating-runder à 8 minutter med fire deltakere per gruppe. Logistikken fungerte godt. Fra evalueringen lærte vi at mange gjerne vil møte enda flere som har en annen fagbakgrunn enn dem selv. Det vil vi ta høyde for ved neste anledning, for speed-dating er helt klart kommet for å bli i UiO:Livsvitenskap.

Søknadsprosessen for finansiering av konvergensmiljø startet med workshop med speed-dater 28. og 29. september. Nå kan forskerne levere prosjektskisser innen 28. oktober. UiO:Livsvitenskap vil finansiere 3–5 konvergensmiljø i denne runden.

Her gir vi dere som ikke var til stede, et innblikk i hva workshopen gikk ut på. Nederst i artikkelen kan du også lese mer om konvergensmiljø og videre tidsplan for finansieringen av de nye forskningsgruppene. 

UiOs fagstrategi for livsvitenskap er sentral i alt arbeidet i satsingen. Direktør i UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, startet derfor med å gi en oversikt over strategien, hvilke ønsker UiO har for konvergensmiljø og hva som er planlagt tidsplan for prosjektskisse, fullstendig søknad og tildeling i 2016/2017. Last ned pdf av hans presentasjon (side 1–4).
 flest mulig av de andre som var interessert i samme tema som dem.
Speed-dating var den viktigste delen av workshopen. Administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg, ga en innføring i den etter hvert ganske så avanserte logistikken som lå til grunn for speed-datene – her skulle alle møte flest mulig av de andre som var interessert i samme tema som dem selv. Last ned pdf av hans presentasjon (side 5–6).
Responsible research and innovation (RRI) er en obligatorisk komponent i alle konvergensmiljøene. Philip Macnaghten, Personal Chair in Technology and International Development, Wageningen University & Research, var hyret inn for å belyse temaet. Les hans artikkel Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with societyLast ned pdf av hans presentasjon.
Hedvig Nordeng fra Farmasøytisk institutt ved UiO leder det tverrfaglige endringsmiljøet PharmaTox ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun delte erfaring fra søknadsprosessen og fortalte om egenerfarte muligheter og utfordringer ved tverrfaglig samarbeid. Les mer om endringsmiljøet hun lederLast ned pdf av hennes presentasjon.
Den første dagen var temaene for speed-datene: Dealing with the data overload; Integrated analysis and modelling; Translation of knowledge and solutions from research to practice; og
Methods from humanities and social sciences applicable in life sciences. Den andre dagen var temaene: Life style, genes and disease; Neuroscience and society; Microbes and man; Sensor systems and bio-inspired engineering; og Transdisciplinary ecology.
Direktør Finn-Eirik Johansen bet seg merke i Nordengs siste bilde som handler om akkurat det UiO:Livsvitenskap prøver å få til nå – å få forskerne litt ut av komfortsonen for å utforske muligheten for å samarbeide med andre fagdisipliner for å kunne løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Konvergensmiljø innen livsvitenskap ved UiO

Konvergensmiljø er tenkt som et særlig instrument for å styrke konvergenskulturen ved UiO og bidra til økt samhandling og synergi mellom miljø med ulik spisskompetanse på tvers av disiplingrensene.

Mål

 • Internasjonal konkurransekraft
 • Styrke kvalitet og samhandling i forskning
 • Rekruttere, utdanne og utvikle talenter
 • Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse

Krav

 • Ingen tematiske begrensinger
 • Skal kobles til UiOs strategi for livsvitenskap 
 • Skal ta for seg spørsmål som er for komplekse for en enkelt disiplin i kategorien store samfunnsutfordringer innen helse og bærekraftig vekst
 • Må inkludere RRI-aktiviteter (RRI står for Responsible Research and Innovation – ansvarlig forskning og innovasjon)
   

Om støtten

 • De som får tilslag på søknaden, får 3–4 stipendiatstillinger hver.
 • Stipendiatene skal tilsettes på instituttene og knyttes til doktorgradsprogram der.
 • Stipendiatene kan få et 4. undervisningsår som skal inngå i strategisk arbeid i regi av UiO:Livsvitenskap.
 • Prosjektene kan også søke om driftsmidler.
 • Det er forventet at grunnenhetene støtter opp under konvergensmiljøene.

Tidsplan søknadsprosess 

 • 28. og 29. september 2016: Halvdags workshop med speed-dating
 • 30. september 2016: Utlysning trinn 1 – prosjektskisse for etablering av konvergensmiljø
 • 28. oktober: Frist for å levere prosjektskisse
 • November 2016: Evaluering (internasjonal)
 • Desember 2016: Utlysning trinn 2 – full søknad for etablering av konvergensmiljø
 • Mars 2017: Frist for å levere full søknad
 • Mars/april 2017: Endelig evaluering (internasjonal)
 • Mai 2017: Kunngjøring av hvem som får finansiering
 • Oktober 2017: Oppstart første konvergensmiljø
Av Norunn K. Torheim
Publisert 27. okt. 2016 09:08 - Sist endret 11. nov. 2016 10:24