Direktøren blir styreleder

Direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, tar over forskningsdekanjobben ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet når Svein Stølen blir rektor 1. august. Johansen blir da også ny styreleder for UiO:Livsvitenskap. Direktørjobben planlegges lyst ut snarlig.

UiOs påtroppende rektor, Svein Stølen, er i dag forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og styreleder for UiO:Livsvitenskap. Når Stølen inntar rektorkontoret 1. august, er det direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen, som overtar både forskningsdekanjobben og styreledervervet.

Godt på vei med forsknings-, innovasjons- og formidlingsarbeidet

Finn-Eirik Johansen

Johansen er meget godt fornøyd med utviklingen i UiO:Livsvitenskap.

– Jeg er spesielt fornøyd med at de vitenskapelig ansatte ved UiO er så positive til konvergens og til å etablere nye samarbeidskonstellasjoner. Resultatet av det ser vi i de konvergensmiljøene vi nå gir støtte til.

– Med ansettelsen av Morten Egeberg som administrativ leder med ansvar for innovasjon har satsingen også gjort seg positivt bemerket i økosystemet rundt UiO. Satsingen jobber nå godt og målrettet med næringsklyngene og andre innovasjonsaktører samt våre viktigste partnere, Oslo universitetssykehus og NMBU, for å etablere en livsvitenskapsindustri i hovedstadsregionen.

Han legger til at satsingen har etablert sterke arenaer for formidling og diskusjon rundt livsvitenskap, både internt, som livsvitenskap i lunsjen, og eksternt, som den årlige Oslo Life Science-konferansen i februar.

Vil fortsatt ha sterk kobling til UiO:Livsvitenskap og samarbeide med ny direktør

– Det er en betingelse for at jeg aksepterer stillingen som forskningsdekan, at jeg fortsatt skal være tett koblet til UiO:Livsvitenskap. Det er viktig for fakultetet, også fordi Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt der er to av enhetene som skal inn i det planlagte livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen.

Direktørstillingen vil bli lyst ut snarlig. Johansen ser fram til å samarbeide med den som tar over stafettpinnen. Som styreleder vil han sammen med ny direktør jobbe for å få i gang flere aktiviteter, spesielt rundt utdanning. Utdanning er den tredje hovedsøylen i strategien for UiO:Livsvitenskap, ved siden av forskning og innovasjon.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 5. mai 2017 15:00 - Sist endret 5. mai 2017 15:00