Livsvitenskapsbygget på statsbudsjettet for 2018!

I forslag til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram i dag, finner vi 50 millioner kroner i startbevilgning til livsvitenskapsbygget ved UiO – Norges største forsknings- og undervisningsbygg.

Prislappen på bygget ligger an til å bli 6,8 milliarder kroner totalt. Statsbygg er byggherre. (Illustrasjon: Ratio arkitekter as).

Livsvitskap er ei av hovudsatsingane i langtidsplanen. Noreg har gode føresetnader for å kunne lykkast når det gjeld livsvitskap. Regjeringa foreslår 50 mill. kroner til startløyving for livsvitskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Kostnadsramma for byggeprosjektet er 5,7 mrd. kroner, og for brukarutstyrsprosjektet er kostnadsramma 1,1 mrd. kroner.

Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon 

Stortingsrepresentant Kristin Vinje, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe står rundt en modell av livsvitenskapsbygget.
God stemning rundt modellen av livsvitenskapsbygget da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte UiO 6. september med lovnad om oppstartsbevilgning til bygget. Fra venstre: Daværende stortingsrepresentant for Høyre Kristin Vinje – nå visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. (Foto: Anders Lundell/UiO)

Oppstartsbevilgningen til livsvitenskapsbygget ved UiO ble kjent allerede 6. september da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte UiO, men nå står det svart på hvitt i forslag til statsbudsjett for 2018.

– Hele kunnskapsnasjonen Norge har grunn til å glede seg med oss i dag. Bygget vil få stor nasjonal betydning når det står ferdig i ca. 2023, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Skal skape vekst

I bygget skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Og ifølge Stølen er bygget en nøkkel til verdiskaping, fornyelse og omstilling av norsk økonomi.

– I det nye livsvitenskapsbygget skal UiOs forskere jobbe tettere med helseforetak, kommuner og næringsliv, slik at forskningen kommer pasienter og samfunn til gode så raskt som mulig.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 12. oktober, sier fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim at det nye bygget for livsvitenskap skal skape vekst. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon. Det vil sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Norges største forsknings- og undervisningsbygg

Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo blir Norges største forskning- og undervisningsbygg. 

Da Torbjørn Røe Isaksen besøkte UiO i september, understreket både han og Stølen at det ikke er bygget i seg selv, men innholdet og møteplassene bygget legger til rette for som er viktig.

– Vi skal lage møteplasser på to nivåer – det ene er mellom ulike fag i akademia, og det andre er mellom universitet og samfunnet rundt oss, sa en storfornøyd rektor.

Se Kunnskapsdepartementets videointervju med rektor Svein Stølen

Se også


Fakta

Noen områder som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap

  • forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer
  • håndtering av antibiotikaresistens
  • forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden
  • helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer, landbruk og grønn industri

Les mer på vår faktaside om bygget

Av Norunn K. Torheim
Publisert 12. okt. 2017 11:08 - Sist endret 13. okt. 2017 11:11