Livsvitenskapsbygget: Omfattende brukermedvirkning

Livsvitenskapsbygget ved UiO er godt inne i detaljprosjekteringsfasen. Dette er en omfattende prosess hvor studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av areal og utstyr. UiO åpner nå også for at eksterne aktører får komme med innspill.

Det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO der Statsbygg er byggherre. (Illustrasjon: Ratio arkitekter AS).

Like før jul 2016 kom forprosjektet for livsvitenskapsbygget gjennom regjeringens godkjenningsprosess KS2. Med oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2018 kom detaljprosjekteringen av bygget i gang i vår, og første spadetak er forventet første kvartal 2019.

Brukere fra flere enheter

Når livsvitenskapsbygget på hele 67 000 kvadratmeter står ferdig i 2024, skal det være studie- og arbeidssted for 1600 studenter og 1000 ansatte. Gjennom byggeprosjektets brukermedvirkningsprosess, i regi av UiO og byggherre Statsbygg, blir en rekke vitenskapelig og administrativt ansatte samt studenter involvert i planleggingsarbeidet.

Brukerne kommer hovedsakelig fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet, som er de fakultetene som i størst grad skal bruke bygget. I tillegg deltar blant annet Det odontologiske fakultet, UiO:Livsvitenskap, Universitetsbiblioteket, USIT, SiO og studentrepresentanter. 

Involvering gir bedre utforming, beslutningsgrunnlag og forankring

Eiendomsavdelingen ved UiO har anslått at arbeidet som legges ned i UiOs prosjektorganisasjon for bygge- og brukerutstyrsprosjektet for høsten 2018 og våren 2019 utgjør 12–15 årsverk. I dette inngår arbeidet i Eiendomsavdelingen og ulike grupper som styringsgruppe, hovedbrukergruppe, tematiske brukergrupper og undergrupper til disse.

Totalt er det ca. 50 brukermedvirkningsgrupper som er engasjert i å gi råd og innspill til Statsbyggs prosjekteringsgruppe.

– I den fasen vi er i nå, er det avgjørende at studenter og ansatte får delta i utformingen av arbeidsplasser, læringsmiljø, laboratorier og tekniske løsninger. Vi har mange brukergrupper, noe som er nødvendig for å få god utforming av byggets mange funksjoner, et godt beslutningsunderlag og forankring i organisasjonen, sier plan- og utredningsdirektør i Eiendomsavdelingen, Leif Johnny Johannessen.

Fleksibelt og fremtidsrettet bygg

UiOs eiendomsdirektør John Skogen legger til at det er krevende å planlegge et så fleksibelt og fremtidsrettet bygg som skal stå ferdig, og først tas i bruk, om seks år.

– Svært mye vil skje innenfor forskning og ikke minst med teknologi og utstyr i løpet av de årene. Jeg tror noe av det viktigste UiO kan gjøre er å sette på de beste fagfolkene og forskerne til å delta aktivt i arbeidet slik vi i stor grad har gjort, sier han.

  • Alle UiOs ansatte som vil holde seg orientert om status for prosjektet, kan delta på allmøte 23. november. Mer informasjon om møtet kommer senere, hold av datoen!

Vil også ha innspill fra eksterne

Viserektor for forskning og innovasjon ved UiO, Per Morten Sandset, som har ansvar for byggeprosjektet fra rektoratets side, har nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for at også eksterne aktører får kommet med sine innspill. Gruppen arrangerer blant annet en innspillskonferanse 14. november.

Av Norunn K. Torheim og Karoline Strand
Publisert 9. okt. 2018 08:10 - Sist endret 9. okt. 2018 09:46