Biomakerspace: Nytt innovasjonsstipend for livsvitenskapsstudenter

Masterstudenter ved seks institutter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til å teste innovative ideer i laboratoriet. Tiltaket er spiren til et såkalt biomakerspace i det kommende livsvitenskapsbygget ved UiO. Studentakseleratoren Insj UiO og legemiddelfirmaet Bayer er UiO:Livsvitenskaps partnere i prosjektet.

Livsvitenskapsbygget som står ferdig ved UiO i 2024 skal bidra til økt verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

– Livsvitenskapsbygget skal bidra til verdiskaping fra dag én, derfor må en del av aktiviteten som skal fylle bygget fra 2024 etableres allerede nå. Det overordnede målet med innovasjonsstipendet vi lyser ut nå, er å bygge et aktivt studentmiljø som kan fylle arealer i livsvitenskapsbygget med innovasjon i et biomakerspace fra dag én, forteller direktør for UiO:Livsvitenskap Carl Henrik Gørbitz.

Hvem kan søke?

– I pilotfasen har vi i samråd med instituttledelsene valgt ut seks sentrale institutter. I denne fasen må både de og vi gjøre oss noen erfaringer, og så håper vi selvsagt at det blir et tiltak vi senere kan tilby til hele UiO, sier Gørbitz.

Det er masterstudenter og studenter på profesjonsstudier ved Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet samt Institutt for medisinske basalfag, Institutt for helse og samfunn og Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet som i første omgang kan søke om midler for å teste sin idé i laboratoriet.

Styret for UiO:Livsvitenskap har satt av 150 000 kroner til pilotfasen. I pilotfasen vil 5–10 studenter eller grupper av studenter få tildeling på opptil 30 000 kroner hver.

Insj UiO og Bayer er samarbeidspartnere

Studentakseleratoren Insj UiO en er sentral partner i UiO:Livsvitenskaps biomakerspace-prosjekt. Insj UiO har det siste året bygget opp tilbud for studenter som vil prøve seg som gründere. Studentene som tas opp i pilotfasen, vil få ta del i akseleratorprogrammet Insj har utviklet.

UiOs rektor Svein Stølen (til venstre) og Bayers øverste leder for innovasjon Kemal Malik signerte intensjonsavtale om samarbeid rundt studentinnovasjon under Oslo Life Science-konferansen i februar. Foto: Terje Heistad/UiO.

Det globale legemiddelfirmaet Bayer er den andre partneren i prosjektet. Under Oslo Life Science-konferansen i februar signerte UiO og Bayer en intensjonsavtale om samarbeid for å styrke studentinnovasjon og karriereutvikling innen livsvitenskap.

Biomakerspace er ett av samarbeidsprosjektene. I pilotfasen vil Bayer blant annet bidra med foredrag om industriens perspektiv.

– At akkurat Bayer er valgt som første samarbeidspartner skyldes blant annet en felles suksesshistorie med firmaet Algeta som har sitt utspring i grunnforskning fra UiO, og som Bayer kjøpte for 17,6 milliarder kroner i 2014. Kanskje får vi nye slike suksesser ut av prosjektene vi får inn, avslutter en håpefull Gørbitz.

Les også


Hva er livsvitenskap?

Livsvitenskap handler om å forstå hva liv er, hva aldring og sykdom er og det økologiske samspillet mellom ulike organismer i naturen. 

Innen livsvitenskap studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Slik får de ny innsikt som gir bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle alvorlige sykdommer inkludert blant annet nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer. I tillegg kan kunnskapen brukes til bærekraftig forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden.

Innen livsvitenskap kan store globale utfordringer innen helse og miljø/bærekraft løses med tverrfaglig samarbeid innenfor fag som biologi og medisin, matematikk, samfunnsvitenskap, kjemi, farmasi, fysikk, humaniora og informatikk.

Livsvitenskapsbygget ved UiO

Startbevilgningen for Livsvitenskapsbygget ved UiO kom på statsbudsjettet for 2018 og vil etter planen stå ferdig i 2024.

I tillegg til å huse forskere og studenter som jobber med forskning, utdanning og innovasjon, vil bygget ha en moderne utstyrspark som kommer forskere innen livsvitenskap i hele Osloregionen til gode.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 26. apr. 2019 08:30 - Sist endret 19. juni 2019 10:31