English version of this page

Uteksaminering av første kull i SPARK Norways innovasjonprogram

Etter å ha blitt corona-forsinket med et halvt år, var det ekstra stas å feire det første kullet fra innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Uteksamineringen av totalt ni prosjekter ble markert med overrekkelse av diplomer og presentasjoner av alle prosjektlederne, også kalt SPARKees.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, ungdom, samfunnet, team.
Uteksaminerte deltakere av SPARK Norways innovasjonsprogram. Francesca Ferrucci, Pål Trosvik og Eric de Muinck var ikke fysisk til stede. Foto: Jarli & Jordan foto

Samtlige SPARKees ga uttrykk for at deltakelsen i programmet har vært svært nyttig, lærerikt og stimulerende. Særlig hjelp fra mentorene, tilgang til et stort nettverk av ekspertise og mulighet til å bli eksponert for industrielle aktører og investorer ble trukket frem som viktige elementer. I tillegg påpekte SPARKee’ene viktigheten av å høre til i et «SPARK community» hvor de møter andre SPARKees i samme situasjon som dem selv. For mange har deltakelse i programmet også ført til finansiering fra andre kilder. 

Initiativtaker til, og leder av SPARK Norway, Morten Egeberg sa at det har vært svært givende å se utviklingen og fremgangen blant deltakerne i løpet av prosjektperioden og spesielt endringen fra «en veldig grunnleggende forskningsfokusert måte å presentere og diskutere prosjektet på, til å bli en mer en forretningsorientert tenker.»  Han trakk også frem samarbeidet med SPARK Norways partnere som særdeles verdifullt, en innovasjonsprosess inneholder mange faser, hver fase krever en spesifikk ekspertise som partnerne av SPARK Norway innehar og har bidratt med inn i programmet.
 

- SPARK Norway-programmet har vist seg å være en de mest – og kanskje den mest suksessfulle innovasjonssatsingen på Universitetet i Oslo. UiO har store ambisjoner for livsvitenskap, innen forskning men også hvordan vi best kan utvikle forskningsresultatet til beste for samfunnet. Vi har jobbet systematisk for å utvikle et økosystem innen innovasjon for å legge til rette opprettelsen av nye virksomheter, samt tatt initiativ til opprettelsen av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, nettopp for å stimulere unge forskere til å starte sine egne bedrifter basert på sine vitenskapelige resultater, uttaler viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset.


Siden oppstart i 2018 har 23 prosjekter blitt tatt opp i innovasjonsprogrammet. Nytt opptak til programmet er lyst ut, søknadsfrist til opptaket er 12. november


Uteksaminerte prosjekter

  • Targeted pharmacological treatment of ventricular arrhythmias, Magnus Aronsen og Jonas Skogestad
  • Novel therapy for currently untreatable hypertension Henriette Andresen
  • Novel therapy for ischemic reperfusion injury, Ana Isabel Costa Calejo 
  • Petomics: a commercial Norwegian microbiome service for performance animals and pets, Pål Trosvik/Eric de Muinck 
  • RACeR: Improvement of A Genetic Tool that Enhances Homology Dependent Gene Repair, Francesca Ferrucci
  • Restoration of a functional urinary bladder using cutting-edge technology, Jean-Luc Boulland 
  • Tankyrase inhibition in cancer immune therapy, Jo Waaler
  • A novel strategy to tailor the pharmacokinetics of IgA antibodies, Simone Mester 
  • Influenza vaccine that can be rapidly produced to counter an emerging pandemic threat, Gunnveig Grødeland

Les mer om SPARK Norway

Publisert 15. okt. 2020 14:39 - Sist endret 16. okt. 2020 08:24