English version of this page

Seks nye lag klare for SPARK Norway

Seks nye forskningsgrupper er tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. Lagene skal videreutvikle egne ideer slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. 

Styret for UiO:Livsvitenskap vedtok 29. januar å ta opp seks nye lag til innovasjonsprogrammet SPARK Norway. 

Image may contain: Person, Forehead, Hair, Smile, Chin.
Prosjektlederne fra venstre til høyre: Deo Pandey, Håvard Jostein Haugen, Hendrik Frølich Stange Fuglesang, Anette Weyergang, Tor Kristian Andersen og Shoshy Alam Brinch.

De nye lagene:

 • Targeting transcriptional addictions in glioblastoma
  Prosjektleder: Dr. Deo Pandey, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: Silje Lier
 • Blueskin
  Prosjektleder: Prof. Dr.-Ing. Håvard Jostein Haugen, Avdeling for biomaterialer, Det odontologiske fakultet, UiO 
  Team-medlemmer: Dr. Dung Tien Nuygen, Dr. Claudio Mortier, Prof. Jonathan J. Blaker og Ståle Petter Lyngstadaas
 • A solution to the kneecap fracture problem
  Prosjektleder: Dr. med. PhD Hendrik Frølich Stange Fuglesang, Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus
  Team-medlemmer: Dr. med. Max J Temmesfeld
 • A Novel Biomarker for Antibody Drug Conjugates
  Prosjektleder: Dr. Anette Weyergang, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
  Team-medlemmer: Dr. Kristian Berg og dr. Olav Engebråten, Radforsk Investeringsstiftelse
 • Broadly reactive vaccines against seasonal infectious disease
  Prosjektleder: Dr. Tor Kristian Andersen, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, UiO
  Team-medlemmer: Dr. Gunnveig Grødeland, UiO
 • Tankyrase inhibition for therapy of fibrotic diseases
  Prosjektleder: Shoshy Alam Brinch, Senter for hybridteknologi, UiO og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus
  Team-medlemmer: Jo Waaler (OUS/UiO) og Stefan Krauss (UiO/OUS)
 • SPARK Norway har nå totalt 18 lag – såkalte SPARKees

Mentorer og milepælsplaner 

UiO:Livsvitenskap mottok 18 søknader i fjerde utlysningsrunde for SPARK Norway høsten 2020.

Hvert prosjekt får nå tildelt mentor, rådgivere og prosjektkoordinator som har ansvar for å følge opp enkeltprosjekter. Prosjektene starter med å sette opp milepælsplaner som svarer på de utfordringene bedømmelseskomiteen har identifisert.

Prosjektene får delutbetalinger knyttet til milepælene, maksimalt 500 000 NOK per år i 2 år.


FAKTA SPARK Norway

 • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
 • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
 • forskere ved UiO og forskergrupper ved OUS eller Ahus med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
 • forskere som blir tatt opp får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring
 • etablert høsten 2017 og finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen
 • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK
 • UiOs ledelse, Oslo universitetssykehus og Inven2 og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Catapult Life Science, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network, Norway Health Tech, Oslotech samt Senter for digitalt liv Norge, Aleap, Legemiddelindustrien (LMI), Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) og Helseinnovatørskolen er representert i SPARK Norway management-teamet.
 • initiativet til å etablere SPARK programmet i Norge kom opprinnelig fra Oslo Cancer Cluster og Norwegian Inflammation Network. De to andre europeiske SPARK avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – har vært tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap har etablert programmet ved UiO.
 • Les mer på uio.no/life-science/spark (på engelsk)
 • Innovasjonsprogrammet SPARK Norway et springbrett til ekstern finansiering

Søknadene ble evaluert etter kriteriene som var satt i utlysningen

 • Unmet medical need/need in the market
 • Novelty/uniqueness of the new solution
 • Strength of Proof-of-Principles
 • Market potential and fit
 • IP strategy
 • Strength and motivation of the team
 • Fit with SPARK Norway 

 

Publisert 3. feb. 2021 12:03 - Sist endret 3. feb. 2021 15:42