English version of this page

Uteksaminering av SPARK Norway prosjekter og prisutdeling av Vaccibody Innovation Award

Onsdag 20. april var det tid for å markere at nye prosjekter har fullført UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway. Samtidig ble Vaccibody Innovation Award delt ut for første gang.

Bildet kan inneholde: smil, frakk, dress, prisutdeling, team.
Uteksaminerte deltakere av SPARK Norways innovasjonsprogram. Fra venstre Per Morten Sandset viserektor UiO, Maria Vistnes, Krister Andersson (prosjektleder Ana Lobato-Pascual var ikke til stede), Gjermund Henriksen, Malin Bern, Aina Anthi og leder SPARK Norway, Morten Egeberg. Ole Jørgen Kaasbøll deltok digitalt. Foto: Fartein Rudjord/UiO.

Fem nye prosjekter har fullført UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram innen helserelatert livsvitenskap, SPARK Norway. Dette ble markert i en seremoni med overrekkelse av diplomer til de uteksaminerte prosjektene. Leder for SPARK Norway, Morten Egeberg sa i sin hilsen at han er imponert over fremgangen prosjektene har hatt; fremragende forskning er utgangspunktet for alle prosjektene, og i løpet av tiden i innovasjonsprogrammet har de de utviklet en mer forretningsorientert tankegang og forståelse. Summen av dette utgjør kjernen i SPARK Norway-programmet.

- Innføringen av SPARK Norway programmet har vist seg å være spesielt viktig for Universitetet i Oslo. Vi har lært av de første SPARKee’ene hvor viktig programmet har vært for unge forskere for å forstå innovasjonsprosessen og hva som trengs for å utvikle et resultat generert av forskning på et produkt som faktisk kan produseres og markedsføres, sa UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset.

Bildet kan inneholde: smil, hånd, organ, erme, pattedyr.
Vinnerne av Vaccibody Innovation Award 2021, Aina Anthi og Maria Vistnes. Foto: Fartein Rudjord/UiO

Prosjektlederne, også kalt SPARKees, presenterte prosjektene sine og pitchet for Vaccibody Innovation Award 2021 som skulle deles ut for første gang til det mest innovative SPARK Norway prosjektet blant de som ble uteksaminert. Det var sterke kandidater, dermed ble prisen delt i to. Maria Vistnes med prosjektet Novel treatment for heart failure nådde til topps sammen med Aina Anthi med prosjektet A novel vaccine technology platform. Juryen bestod av Ingrid Teigland Akay fra Headen Ventures, Per Morten Sandset fra UiO og Håkan Norell fra Nykode (tidligere Vaccibody).

Forskningsrådets innovasjonspris ble til Vaccibody Innovation Award

Grunnlegger av Vaccibody, Agnete Fredriksen, vant i 2020 Norges Forskningsråds innovasjonspris. Prispengene på 500 000 kroner donerte hun til SPARK Norway. Fra 2021 vil disse midlene brukes til å dele ut en pris på 100 000 kroner til det mest innovative SPARK Norway prosjektet som uteksamineres. Prispengene vil hjelpe prosjektet videre i kommersialiseringsfasen etter at programperioden i SPARK Norway er over. På grunn av pandemien ble utdelingen av prisen for 2021 utsatt til 2022.


Om innovasjonsprogrammet SPARK Norway

Siden oppstarten i 2018 har UiO:Livsvitenskap tatt opp 34 prosjekter i SPARK Norway. Programmet skal veilede prosjektene til å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. Hvert prosjekt får mentor, rådgivning og prosjektkoordinator i tillegg til finansiering. Les mer om SPARK Norway  


Uteksaminerte prosjekter 

  • High-Performance Cyclotron Target for Gallium-68, prosjektleder Gjermund Henriksen
  • IVF FitTM: Optimising in vitro fertilization hormone dosage, prosjektleder Ana Lobato-Pascual
  • A biologic therapeutic for pulmonary fibrosis, prosjektleder Ole Jørgen Kaasbøll  
  • Novel treatment for heart failure, prosjektleder Maria Vistnes 
  • A novel vaccine technology platform, prosjektledere Malin Bern og Aina Anthi

 

Publisert 21. apr. 2022 12:31 - Sist endret 21. apr. 2022 13:11