2016

Apollons forsidefoto temanummer batkerier.
Publisert 19. aug. 2016 11:46

UiOs populærvitenskapelige forskningsmagasin Apollon har laget et eget temanummer om bakterieforskning ved UiO.

Pål Rongved i Reuters-video
Publisert 11. apr. 2016 16:08

Britiske Reuters har besøkt forskingsgruppa til professor Pål Rongved ved Farmasøytisk institutt og laga ein video om den banebrytande teknologien deira mot antibiotikaresistente bakteriar.

Geir Åge Løset med medarbeidarar i laboratoriet.
Publisert 25. jan. 2016 10:17

Forskar Geir Åge Løset starta firmaet Nextera basert på eiga forsking ved UiO. Han meiner innovasjon er ein mental tilstand som må inn heilt frå studiestart. Nextera sin banebrytande teknologi gjer det lettare å utvikle nye, målretta legemiddel med færre biverknader til behandling av kroniske betennelsar og autoimmune sjukdomar og vil ha store samfunnsøkonomiske gevinstar.

Agnete B. Fredriksen, forskningssjef i Vaccibody.
Publisert 25. jan. 2016 10:16

– Spennende og krevende, og veldig stort å komme seg til klinisk utprøving. Det sier forskningssjef i Vaccibody, Agnete B. Fredriksen, om arbeidet med å ta egen vaksineforskning fra UiO videre i firma som tester produktene sine på mennesker, og som har bygget opp et nettverk av samarbeidspartnere på verdensbasis.