English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap januar 2016

Arrangementer

Logo Oslo Life Science

Meld deg på Oslo Life Science
16. februar

Tema: Hvordan skal Osloregionen bli nordisk kraftsenter for forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap? Dette er åpningskonferansen UiO:Livsvitenskap. Vi har hentet inn flere internasjonale og nasjonale foredragsholdere. I tillegg presenterer vi toppforskning fra UiO.

Se oversikt over innledere og meld deg på!

 

 

Livsvitenskap i lunsjen 9. februar: Innovasjon
 

Møt forskere og studenter ved UiO som har vunnet innovasjonspriser, og hør direktøren i UiOs innovasjonsselskap Inven2 snakke om hvem som lager det nye næringslivet.

 

Forsknings- og innovasjonsnytt

Møt to unge forskningssjefer i bioteknologifirma som er etablert på grunnlag av deres egen forskning fra UiO. Begge har samarbeidet med professor Inger Sandlie som er en av UiOs mest innovative forskere. Professor Bjarne Bogen har vært sentral i arbeidet med teknologien bak Vaccibody.

Fra lab-benk til vaksiner mot kreft og infeksjonssykdommer

– Spennende og krevende, og veldig stort å komme seg til klinisk utprøving. Det sier forskningssjef i Vaccibody, Agnete B. Fredriksen, om arbeidet med å ta egen vaksineforskning ved UiO videre i firma som tester produktene sine på mennesker, og som har bygget opp et nettverk av samarbeidspartnere på verdensbasis.

 

Forskar og gründer: God samfunnsøkonomi i betre behandling av betennelsessjukdomar

Forskar Geir Åge Løset starta firmaet Nextera basert på eiga forsking ved UiO. Han meiner innovasjon er ein mental tilstand som må inn heilt frå studiestart. Nextera sin banebrytande teknologi gjer det lettare å utvikle nye, målretta legemiddel med færre biverknader til behandling av kroniske betennelsar og autoimmune sjukdomar og vil ha store samfunnsøkonomiske gevinstar.

 

Livsvitenskapsforskere ved UiO får Thon-støtte

Professorene Erlend A. Nagelhus og Tone Tønjum får støtte til hver sine forskningsprosjekter på Alzheimers sykdom fra Olav Thon Stiftelsen. Professor Ole A. Andreassen får støtte til et nasjonalt undervisningsrelatert forskingsprosjekt om psykiske lidelser og hjerte- og karsykdom.

 

 

UiO-forsker månedens innovatør i Helse Sør-Øst

Tor Paaske Utheim, professor ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, er utnevnt til månedens innovatør av Helse Sør-Øst og Inven2. Han forsker på stamcellebehandling av øyesykdommer og ny diagnostikk og behandling av tørre øyne.

 

 

Byggnytt

Danske læringsmiljø til inspirasjon for UiOs livsvitenskapsbygg

I det planlagte livsvitenskapsbygget «VEV» ønsker UiO å skape et fremragende undervisningsmiljø for sine studenter. Det er derfor viktig at byggeprosjektet henter gode ideer, erfaring og inspirasjon fra miljøer vi liker å sammenlikne oss med. Temagruppa for læringsmiljø i prosjektet har vært og sett på gode eksempler i Danmark.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 25. jan. 2016 13:28 - Sist endret 6. nov. 2019 15:58