English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap mai 2019

Sommerprosjekter i livsvitenskap er i gang!
Student skal teste ny, innovativ metode for å behandle kronisk smerte

Emma Eriksson er førsteårsstudent ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er en av 41 heldige studenter som har fått stipend fra UiO:Livsvitenskap for å jobbe med et forskningsprosjekt innen livsvitenskap i sommer.

Emma er en del av teamet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus som skal teste en ny, innovativ behandling på norske pasienter som har langvarig utbredt smerte. Metoden innebærer meditativ pustetrening hjemme med registrering via smarttelefon.

Utlysninger

Arrangement

Arrangement med støtte fra UiO:Livsvitenskap

Nytt om nye tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljø

I mars utpekte UiO:Livsvitenskap åtte nye tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer. Her er nyheter fra noen av dem.

 • Hvordan tolkes medisinske bevis i retten?
  I konvergensmiljøet Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape) skal forskere fra det juridiske og det medisinske fakultet se på håndteringen av bevis i voldtektssaker og belyse møtet mellom juss og medisin gjennom prosessen til rettssalen.

 • Skal forske på organdonasjon
  Marius Mjaaland ved Det teologiske fakultet er en av hovedforskerne i konvergensmijøet Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (3DR). Prosjektet kan revolusjonere organdonasjon, samtidig som viktige etiske og eksistensielle sider ved organdonasjon blir satt under lupen. 
  Kåre-Olav Stensløkken ved Det medisinske fakultet er prosjektleder.

 • Ledige stillinger i konvergensmiljøene
  Konvergensmiljøene har fått midler fra UiO:Livsvitenskap til totalt 29 stipendiat- og postdoktorstillinger. Den første stillingen er nå lyst ut i konvergensmiljøet MultiModal Mental Models: converging approaches from genomes to mental illness and interplay with psychosocial stressors (4MENT) som skal forstå årsaker og sykdomsmekanismer for flere mentale lidelser med fokus på schizofreni, bipolare lidelser og liknende mentale tilstander. 

Symbol UiO:LivsvitenskapMeld deg på nyhetsbrevet.

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Personvernerklæring UiO:Livsvitenskaps nyhetsbrev.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 24. mai 2019 09:41 - Sist endret 24. mai 2019 09:41