Forsiden

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg er vi tilrettelegger for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

 

 

 

UiO:Norden søker direktør

UiO:Norden søker en erfaren leder og nettverksbygger med gode samarbeidsevner og motivasjon for å utvikle satsingen videre. 

Søknadsfrist 17. mars

Arrangementer

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Studier

UiO har mange studietilbud for deg som er interessert i Norden som tema og område.

Les mer om våre studietilbud

Utlysninger

  • UiO:Norden call for open access support for publishing 23. jan. 2019 09:24

    UiO:Nordic is an interdisciplinary initiative at UiO aimed at promoting new and relevant knowledge on the Nordic region and Nordic perspectives in an international context, partly through a critical focus on concepts and notions of ‘the Nordic model’.

  • Foreningen Nordens og UiO:Nordens masterstipender 2019 2. nov. 2018 06:59

    Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 4 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk . Søknadsfrist er 15. desember 2018.

  • ReNEW-midler 1. mai 2018 14:03

    ReNEW (Re-imagining Norden in an Evolving World) - den nordiske "universitetshuben" som UiO:Norden er en del av arrangerer den årlige konferanse med fokus på nordiske utfordringer. I tillegg finansierer ReNEW workshops, mobilitet sommerskoler, Ph.D.-kurs og annen utadrettet virksomhet. ReNEW løper fra 2018 til 2023 og nå kunngjør vi første runde med utlysninger: Konferansebidrag, mobilitet og workshopmidler:

Aktuelle saker

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på Facebook