Forsiden

UiO:Norden vannmerke og bærekraftsvannmerke. Bilde av nordisk bjørkeskog

Forskning

  • UiO:Norden er en verdensledende satsing på det nordiske i en internasjonal kontekst.
  • UiO:Norden er en av verdens største forskningssatsinger på Norden og det nordiske.
  • UiO:Norden deltar i det NordForsk-finansierte konsortiet ReNEW

Om UiO:Norden

Kontakt oss

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

Aktuelle saker

Utlysninger

UiOs tverrfaglige satsinger