UiO:Norden

Forskning

Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg er vi tilrettelegger for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

 

 

 

UiO:Norden lyser ut strategiske midler

Vi lyser ut strategiske midler i form av tre ulike tiltak 1) Workshopmidler, 2) Prosjektetableringsstøtte og 3) Støtte til publisering.

Utlysninger

 • Utlysning: Strategiske midler 19. des. 2017 10:51

  I tråd med UiO:Nordens ambisjoner om fremskaffe ny viten om det nordiske gjennom å legge til rette for fremragende forskningsmiljøer og UiOs ambisjoner om økt ekstern finansiering (jf. UiO2020) lyser UiO:Norden ut strategiske midler i form av tre ulike tiltak 1) Workshopmidler, 2) Prosjektetableringsstøtte og 3) Støtte til publisering.

 • Invitasjon til bidrag: Narrativer om enhet og mangfold 1. sep. 2017 12:35

  I anledning den andre nordiske konferansen om Nordiske utfordringer, Narratives of uniformity and diversity (#CENS2018) , inviterer CENS til å sende inn bidrag (papers) innen 31. oktober 2017.

 • Foreningen Nordens masterstipend 25. aug. 2017 14:27

  Sammen med Foreningen Norden deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk . Søknadsfrist er 31. oktober 2017.

Aktuelle saker

 • haldor-250 40 millioner kroner til Norden-forskning 20. des. 2017

  Sammen med fem andre universiteter får UiO:Norden 40 millioner kroner i prosjektstøtte fra NordForsk. Pengene skal gå til et strategisk samarbeid der man skal tenke nytt om Norden.

 • 640eivorniri Eivor og Niri fikk Foreningen Nordens masterstipend 18. des. 2017

  Eivor og Niri er de to heldige UiO-studenetene som er blitt tildelt Foreningen Nordens masterstipend. Blant 12 gode søkere ble deres prosjekter vurdert som aller mest relevante for UiO:Norden.

 • unsplash_aditya-romansa-117344 -Noreg var på nivå med mange av dei fattigare landa i verda i dag 18. des. 2017

  Ny studie av innføringa av norske jordmødrer for over hundre år tilbake kan fortelje oss meir om korleis velferdsstaten vår har vakse fram. Forskarane ønskjer å finne ut om nokre av desse erfaringane også kan vere relevante for dagens fattige land.

UiOs tverrfaglige satsinger

Følg oss på Facebook