Forsiden

Bildet kan inneholde: Tre, Skog, Tropiske og subtropiske barskoger, Northern hardwood forest, Spruce-fir skog.

Forskning

  • UiO:Nordens hovedmål er å framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst
  • UiO:Norden har åtte aktive forskningsprosjekter
  • UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om UiO:Norden

Kontakt oss

Aktuelle saker

Utlysninger

UiOs tverrfaglige satsinger