Forskning

Kultrans-forskningen er organisert i fem deltemaer og ett tverrgående tema om verdensbegrepet. Deltemaene er ikke uavhengige, selvtilstrekkelige enheter. De må snarere forstås som en rekke prismer for å betrakte de samme problemstillingene, knyttet til det globale og globaliseringen som en historisk og kulturelt spesifikk erfaring og prosess.