Utlysninger

Henter forslag fra Google
Publisert 24. juni 2019 11:08

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Publisert 7. feb. 2019 10:40

Forskningsrådet lyser ut 37 mill. kroner til forskning som bidrar til bærekraftig næringsutvikling i polare områder.