DIKU er på jakt etter gode prosjekter

Har du en ide til et prosjekt for økt arbeidsrelevans innenfor ditt fagfelt? DIKU lyser nå ut 40 millioner kroner til gode prosjekter! Fristen er  23.september

font

LINK vil gjerne minne om at DIKU lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentenes læring og møter arbeidslivets behov. Søknadsfristen er 23. september.

LINK avholdt et nettmøte om denne utlysningen i april der flere interesserte miljøer ved UiO var tilstede. Ønsker dere å diskutere prosjektideer så er det bare å ta kontakt med LINK via post@link.uio.no.

Mer informasjon om utlysningen finner du her: https://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning

Publisert 18. aug. 2020 15:27 - Sist endret 19. sep. 2022 14:06