2019

Publisert 10. des. 2019 09:57

Hva gjør du når studentene utforsker fagbegreper gjennom Wikipedia og Google, eller utdyper pensum gjennom YouTube? Hvordan gjør du kildemangfoldet til en del av studentenes læring?

Publisert 9. des. 2019 11:09

Hvordan kan man legge opp til studentaktive læringsprosesser? LINK har nå publisert et notat om hvordan du kan "flippe" undervisningen, og her finner du både teoretisk bakgrunn og praktiske tips til gjennomføring.

Janne Werner Olsrud
Publisert 19. sep. 2019 11:41

Mange tenker at PhD-utdanningen er slutt med disputasen. Men UiO tilbyr en helt spesiell avslutning og feiring av PhD-kandidatene. LINK har fulgt PhD-kandidat Janne Werner Olsrud gjennom disputas, fram til den avsluttende doktorkreeringen i Universitetets Aula.

Publisert 12. sep. 2019 16:18

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) lyser nok en gang ut midler til undervisere eller miljøer som ønsker å heve kvaliteten på sin undervisning ved hjelp av digitale muligheter.

Bildet kan inneholde: gul, illustrasjon.
Publisert 29. aug. 2019 16:35

LINK har i samarbeid med KURT - kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi ved UiO, og Visual Lab animasjonsstudio laget en forklaringsvideo om baklengsdesign.

Bildet kan inneholde: hake, ansiktshår, skjegg, kjeve.
Publisert 13. aug. 2019 14:31

I disse dager er det på nytt studiestart for mange. For å gjøre overgangen til universitetsstudiene enklere for nye studenter har LINK laget en miniserie som følger seks studenter gjennom sitt første semester på UiO. Temaer som vennskap, studieteknikk og eksamen berøres i serien.