"Flipped Classroom" i praksis

I det fjerde F-Link notatet kan du lese en praktisk guide til en metode for studentaktiv læring, omvendt undervisning. Du vil også møte to undervisere som benytter seg av denne metoden i deres undervisning.

«Flipped classroom», eller omvendt undervisning på norsk, har blitt trend i utdanningssektoren de siste tiårene. I dette notatet går vi bak moteordet og diskuterer hvilke prinsipper for læring som ligger til grunn for denne tilnærmingen, og hvordan disse prinsippene kan brukes til å designe aktive undervisningsformer som støtter opp om studentenes faglige utvikling.

Dette notatet består av fire deler.
Del 1 inneholder en kort beskrivelse av de grunnleggende trekkene ved omvendt undervisning.
Del 2 diskuterer det forskningsmessige grunnlaget forde læringsfremmende aspektene ved omvendt undervisning.
Del 3 gir praktiske råd om hvordan du kan gå frem om du vil utvikle undervisningen i tråd med prinsippene for omvendt klasserom.
Del 4 presenterer to eksempler fra Universitetet i Oslo der undervisere har brukt omvendt undervisning i sine emner.

Notatet er ført i pennen av Rachelle Esterhazy og Hege Hermansen ved LINK - Senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo.