English version of this page

Diakonhjemmet sykehus, psykiatrisk avdeling

Adresse: Forskningsveien 7

Oversiktskart over Gaustad

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Se Diakonhjemmets egne nettsider (diakonhjemmetsykehus.no)

Reise til Diakonhjemmet sykehus

Se Diakonhjemmets egne nettsider (diakonhjemmetsykehus.no)

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 22. apr. 2020 15:13