English version of this page

Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum

Adresse: Sars' gt./Monrads gt.

Bygningen huser Geologisk museum med utstillingsarealer, kontorer, laboratorier, bibliotek og auditorium.

Bygningen er stengt for oppussing fram til 2020.

Se hvordan de nye utstillingene blir

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Kollektivtransport

Buss, trikk og bane til Naturhistorisk museum

Utstilling og åpningstider

Bygningen er stengt for oppussing fram til 2020. Se for øvrig Naturhistorisk museum.

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 4 etasjer. Alle rom er tilgjengelig for alle.
  • Parkering: Det er p-plasser ved bygningen. Det er ingen reserverte HC-plasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en sideinngang på østsiden som er tilrettelagt for alle brukere og tilknyttet heis.
  • Heis: Det er 2 heiser i bygningen. En heis ved hovedingangen, indre mål: 89 x 126 cm og en ved sideinngangen, indre mål: 139 x 153 cm. Heisen ved hovedinngangen er tung. Assistanse er påkrevd. Heisen ved hovedinngangen krever assistanse ved bruk.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 1 tilrettelagt toalett, lokalisert ved hovedinngang i 1. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen
  • Les mer om Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk  museum

Om bygningen

Byggeår:
1917

Adresse:
Sars' gt./Monrads gt.

Gnr./Bnr.:
229/0110

Eid av UiO

Bruttoareal:
7.885 m²

Driftsområde:
Sentrum

Bygningskode:
TØ04

Energiattest:

 

Waldemar Christopher Brøgger

Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940) var den sentrale kunnskapspolitiker i Norge omkring 1900. Brøggers vitenskapelige innsats som paleontolog, mineralog, berggrunns- og kvarærgeolog er ruvende og førte tidlig til  internasjonal anerkjennelse. I årene 1906-1911 var han Universitets første rektor. Brøgger mottok en rekke æresbevisninger.

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 6. feb. 2018 15:59