Kontakt ditt verneombud

Verneombud ved enhetene

ved institutt, avdeling eller seksjon (Nivå 3 og 4)

Lokale hovedvernombud

ved fakultet, sentre, museum (Nivå 2)

Hovedvernombud

ved hele universitetet (Nivå 1)

Hovedvernombud

Hege Lynne

Vara hovedvernombud

Thomas Aulin

Enhet for HMS

For spørsmål om prosedyrer for valg av verneombud, medlemmer til LAMU og andre styrende dokumenter for Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid ved UiO.