English version of this page

Prosedyre for brannvernopplæring

Formål

Prosedyren skal sikre at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Studenter skal motta tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

Leder har ansvaret for at brannvernopplæring er gjennomført og dokumentert.

Avdeling for studieadministrasjon har ansvaret for å informere studenter en gang i året.

Fremgangsmåte

 • Leder skal sørge for at nyansatte får dokumentert brannvernopplæring så rask som mulig og senest innen 14 dager. Sjekkliste for brannvernopplæring skal brukes.
 • Ansatte som utfører arbeid, som gjør at det kan bli nødvendig å bruke brannslokningsutstyr, skal ha slokkekurs.
 • Avdeling for Fagstøtte sender ut e-post med orientering om brannsikkerhet og sikresiden.no til alle UiO studenter ved starten av høstsemesteret.
 • Etasjekontakter skal delta på brannvernkurs for etasjekontakter innen 3 måneder etter utnevnelse, samt se Instruksjonsvideo for etasjekontakter.
 • Eiendomsdirektøren har ansvaret for at:
  • Brannvernleder (Områdeleder i EA) kjenner kravene til brannsikkerhet og systematisk sikkerhetsarbeid som gjelder for sine byggverk.
  • Personer tilknyttet EA med spesifikke oppgaver ved brann/brannalarm innehar kunnskap og ferdigheter i avlesning av brannsentral med påfølgende lokalisering, vurdering og håndtering.

Rapportering

Registrering følger prosedyre for HMS-opplæring

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 4.4.2018
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 35184/2018
Publisert 17. apr. 2018 10:30 - Sist endret 7. mars 2019 16:43