English version of this page

HMS-kurs

UiO tilbyr HMS-grunnkurs, kurs i farlig arbeid, brannvern og sikring. For mer informasjon om hvem som skal ha kurs, se prosedyre for HMS-opplæring.

UiO tilbyr HMS-workshops for å støtte gjennomføringen av det systematiske HMS-arbeidet.

Kommende 5 dager

i dag sep.
Tid og sted: 19. sep. 2017 09:00 - 21. sep. 2017 17:00, VU 055, Kjemibygningen

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Flere kommende kurs

Tid og sted: 3. okt. 2017 12:00 - 14:00, Helga Engs hus, PC-stue 241

Dette er workshop og erfaringsutveksling om bruk av ECOonline til risikovurdering, rapportering, målinger og rom-merking.

Tid og sted: 5. okt. 2017 09:00 - 11:00, Lucy Smiths Hus, 10 etasje, styrerommet

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 5. okt. 2017 09:00 - 14:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet, 10 etasje

Acute and Life Threatening Violence (PLIVO - pågående livstruende vold)

Tid og sted: 6. okt. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

The course is for people working in the laboratory.

Tid og sted: 9. okt. 2017 12:00 - 14:00, Lucy Smiths hus: Møterom 6 (1002)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om ledelsens gjennomgåelse.