English version of this page

HMS-kurs

UiO tilbyr HMS-grunnkurs, kurs i farlig arbeid, brannvern og sikring. For mer informasjon om hvem som skal ha kurs, se prosedyre for HMS-opplæring.

UiO tilbyr HMS-workshops for å støtte gjennomføringen av det systematiske HMS-arbeidet.

Kommende 5 dager

20 nov.
Tid og sted: 20. nov. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Tid og sted: 20. nov. 2017 12:30 - 15:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

21 nov.
Tid og sted: 21. nov. 2017 09:00 - 11:00, Lucy Smiths hus: Møterom 5 (1001)

Dette er workshop og erfaringsutveksling om håndtering HMS-informasjon for legemidler; regelverk, bruk av felleskatalogen, sikkerhetsdatablader eller informasjonsblader, bruk av stoffkartotek eller andre registre.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:15 - 15:15, Lucy Smiths hus 10. etasje: Hannah Ryggen rommet

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

22 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

23 nov.
Tid og sted: 23. nov. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus 10 etasje,Hannah Ryggenrommet 10 etg.

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Flere kommende kurs

Tid og sted: 27. nov. 2017 12:00 - 14:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Dette er workshop og erfaringsutveksling om implementering av GMO-regelverket.

Tid og sted: 28. nov. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus 10.etasje: Hannah Ryggen rommet

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Tid og sted: 28. nov. 2017 12:30 - 15:30, Lucy Smiths hus 10.etasje: Hannah Ryggen rommet

Arbeidsmiljølovgivningen, lover, forskrifter, veiledninger og avtaler. Hvilken nytte har du av dem?

Tid og sted: 29. nov. 2017 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus 10.etasje: Hannah Ryggen rommet

Arbeidsmiljøfaktorer, kartlegging, risikovurdering og metoder.

Tid og sted: 29. nov. 2017 12:30 - 15:30, Lucy Smiths hus 10.etasje: Hannah Ryggen rommet

Roller, ansvar, myndighet og oppgaver