English version of this page

Studentombudet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss kan du få hjelp til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag.

Dine rettigheter

Dine rettigheter og plikter er regulert flere steder.                                                                  

Kontakt oss

Rapporter

Studentombudet rapporterer halvårlig til universitetsstyret.