English version of this page

Studentombudet

Felles studentombud

Er du student ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bjørknes Høyskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges Idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen eller Universitetet i Oslo? 

Da kan du benytte deg av Studentombudet! 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss kan du få råd og veiledning knyttet til utfordringer med din studiesituasjon.

Du trenger ingen henvisning, og tjenesten er gratis. Studentombudet har taushetsplikt.

Våre rapporter

Ta kontakt med oss om du som student, studentrepresentant    eller ansatt, ønsker en lokalt tilpasset presentasjon av våre    rapporter og/eller studentombudets rolle og virksomhet.    

Kontakt oss

studentombudet@uio.no

452 98 992 / 22 85 74 48