English version of this page

Studentombudet

Bildet kan inneholde: tekst, font, rød, logo, merke.

Felles studentombud

Er du student ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Forsvarets høgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges Idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Oslo Nye Høyskole, Politihøgskolen eller Universitetet i Oslo? 

Da kan du benytte deg av Studentombudet! 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos oss kan du få råd og veiledning knyttet til utfordringer med din studiesituasjon.

Du trenger ingen henvisning, og tjenesten er gratis. Studentombudet har taushetsplikt.

Våre rapporter

Ta kontakt med oss om du som student, studentrepresentant eller ansatt ønsker en lokalt tilpasset presentasjon av våre rapporter og/eller studentombudets rolle og virksomhet.    

Kontakt oss