English version of this page

Kontakt Studentombudet

Vi gir gratis juridisk veiledning i saker knyttet til dine studier.

Vi tar imot henvendelser på e-post og telefon, og tilbyr både digitale og fysiske møter. Vi kan bli med på møter mellom deg og din utdanningsinstitusjon som du ikke ønsker å delta alene på. 

Dersom du ønsker å sende oss en e-post, ber vi deg vennlig om ikke å sende dokumenter eller opplysninger som er sensitive, som for eksempel legeerklæringer.

Kontaktinformasjon:

E-post: studentombudet@uio.no 
Telefon:  452 98 992 / 920 49 736

Vi har kontor på Blindern (UiO), men kan også møte deg på din utdanningsinstitusjon. 
Adresse: Lucy Smiths hus (6. etasje), Problemveien 7, 0316 Oslo

Følg oss gjerne på:

Hvem er vi?

Pål Gustavsen

Pål Gustavsen, Studentombud

 • Cand.jur., UiO
 • Bachelor of Arts in Communication, University of North Dakota
 • Seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Juridisk rådgiver, Utlendingsnemnda
 • Juridisk rådgiver, NAV
 • Medlem i European Network for Ombuds in Higher Education

 

Mari Skogheim Møst
Foto: Anders Lien/UiO

  Mari Skogheim Møst, Førstekonsulent 

 • Master i medievitenskap, visuell kultur, NTNU 
 • Årsenhet, Karriereveiledning, INN
 • Medlem av European Network for Ombud in Higher Education 
 • Medlem av Skandinavisk nettverk for ombud i høyere utdanning 
 • Medlem av Norsk nettverk for studentombud 
 • Student-TV i Trondheim

 

Marianne Høva Rustberggard
Foto: Anders Lien/UiO

Marianne Høva Rustberggard, Studentombud 

 • Master i rettsvitenskap, UiO
 • Bachelor i kultur og samfunn, UiO
 • Styremedlem i European Network for Ombuds in Higher Education
 • Medlem av Skandinavisk nettverk for ombud i høyere utdanning 
 • Medlem av Norsk nettverk for studentombud 
 • Erfaring fra studentpolitiske verv

 

 

Publisert 12. jan. 2017 13:32 - Sist endret 4. okt. 2021 10:25