English version of this page

Felles studentombud

Studentombudets tjenester er tilgjengelige for alle studenter ved

Til grunn for Studentombudets virke ligger verdiene uavhengighet, profesjonalitet og integritet. Vi tilstreber objektivitet i tilnærmingen til vårt arbeid, slik at vi bidrar til rettferdighet, ikke fordel, for studentene.

Studentombudet har mandat som setter rammer for arbeidet vårt:

  • Mandat for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Forsvarets høgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges musikkhøgskole, Oslo nye høyskole og Politihøgskolen
  • Mandat for Norges Idretthøgskole
  • Mandat for Universitetet i Oslo
Publisert 1. feb. 2017 15:22 - Sist endret 26. nov. 2021 10:38