English version of this page

Rapporter

Som uavhengig instans gir våre rapporter tilbakemeldinger om mulige systemfeil og svakheter i rutiner og systemer.

Studentombudet fremmer årlig anbefalinger i våre rapporter. Hensikten med anbefalingene er å få til en vurdering av endring eller oppklaring fra styringsorganene. 

Rapporteringen går ikke på bekostning av taushetsplikten og konfidensialiteten vår.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Publisert 12. jan. 2017 13:34 - Sist endret 5. mai 2021 14:42