Møte nr. 1/2019 i Læringsmiljøutvalget

Innkalt til møtet

Medlemmer

 • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder for LMU)
 • Student Peter Linge Hessen
 • Student Håkon Reinertsen Borgos
 • Student Marius Frans Linus Hillestad
 • Student Susann Andora Biseth-Michelsen (leder for SP)
 • Prodekan studier Knut Mørken (MN)
 • Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for fagstøtte
 • Direktør John Skogen, Eiendomsavdelingen

Vara

 • Student Ingvild Garmo Nilsson
 • Student Johannes Vincent Meo
 • Student Henrik Bjørndalen
 • Student Dorthea Enger
 • Seksjonssjef Julianne Krohn-Hansen, SFFU (vara for Hanna Ekeli)
 • Studiedekan Alix Yong Vik (vara for studiedekan Knut Mørken)
 • Utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen (vara for direktør John Skogen)

Faste observatører

 • Administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Leder av SiO Helse
 • Biblioteksdirektør Universitetsbiblioteket (UB)
 • Tilretteleggingsfeltet (AF)
 • Leder av Det Norske Studentersamfund (DNS)

Fra administrasjonen

seniorrådgiver Mette Torp Christensen, Seksjon for studiekvalitet, sekretær for utvalget.

Kopi

Seksjon for opptak

Sakskart

Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjenning av dagsorden

O-sak 25/19 Orientering om Si fra systemet og statistikk for 2018

V/Ellen Marie Tefre, seksjon for studiekvalitet, studieavdelingen

Sakspapirer: Rapport for 2018 og fakultetenes rapporter

O-sak 26/19 Orientering om forenkling og robotisering av Si fra

V/Ellen Marie Tefre, seksjon for studievalitet, studieavdelingen

O-sak 27/19 Orientering om SiO helses nye senter og omvisning på senteret

V/direktør for SiO Helse, Trond Morten Trondsen

Publisert 2. jan. 2019 10:17 - Sist endret 10. jan. 2020 09:47