Møter i Læringsmiljøutvalget 2019

Tidligere

Tid og sted: 11. nov. 2019 13:0014:30, Lucy Smiths hus Styrerommet, 1005
Tid og sted: 13. sep. 2019 09:3011:30, Lucy Smiths hus
Tid: 13. sep. 2019 09:3011:30
Tid og sted: 11. juni 2019 10:1511:30, Møterom 1003, Lucy Smiths hus
Tid og sted: 11. juni 2019 10:1511:30, Møterom 1003 Lucy Smiths hus
Tid og sted: 23. apr. 2019 10:0011:30, 2. et. Kristian Ottosens hus
Tid og sted: 23. apr. 2019 10:0011:30, Møterom Cerebrum, 2. et. i Kristian Ottosens hus