English version of this page

Utdanningskomiteen

Utdanningskomiteen er et rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter.

Medlemmer

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)
  • Fakultetenes studiedekaner eller tilsvarende funksjon
  • En representant fra LINK
  • En representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter

Sekretær: avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon.

Møter 2019

Møte Dato Innkalling Referat
1/2019 22. januar - Fellesmøte med Forum for forskningsdekaner Program Presentasjoner
2/2019 12. februar Avlyst  
3/2019 18. og 19. mars - Seminar med studielederne Innkalling og program

Utkast til referat fra UK-møtet

Presentasjoner fra UK-møtet og seminar

4/2019 23. april Avlyst  
5/2019 21. mai Avlyst  
6/2019 11. juni Innkalling Referat
7/2019 27. august Utgår  
8/2019 3. september Innkalling  
9/2019 29.-30. oktober - Seminar    
10/2019 2. desember   Flyttet fra 26/11 til 2/12. 
11/2019 17. desember Utgår  

Kontakt

Kirsti Margrethe Mortensen

Maler

Mal for innmelding av saker til Utdanningskomiteen:

Publisert 22. jan. 2015 08:42 - Sist endret 6. nov. 2019 10:32