English version of this page

Det sentrale valstyret og valsekretariatet ved UiO

Som veljar bør du nytte kontaktpunkta det blir informert om lokalt i samband med kvart enkelt val. Du kan ta opp overordna spørsmål med det sentrale valstyret eller valsekretariatet ved UiO.

Valstyre

  • Professor Marit Halvorsen (leiar)
  • Fakultetsdirektør Jo Døhl (MN), representant for det teknisk-administrative personale 
  • Stipendiat Elisabeth Josefine Lackner (UV), representant for de midlertidig vitenskapelig personale
  • Kasper Syvertsen, studentrepresentant
    • Vararepresentant: Karl Henrik Storhaug Reinås

Fungerande sekretær for valstyret er Marie Johanne Talleraas, Avdeling for personalstøtte.

Valsekretariat

Publisert 29. juni 2011 09:59 - Sist endret 2. mars 2022 16:09