English version of this page

Det sentrale valstyret og valsekretariatet ved UiO

Som veljar bør du nytte dei kontaktpunkta som vert oppgjeve lokalt i samband med kvart enkelt val. Overordna spørsmål kan takast opp med det sentrale valstyret eller valsekretariatet ved UiO.

Valstyre

  • Professor Marit Halvorsen (leiar)
  • Fakultetsdirektør Jo Døhl, MN, representant for det teknisk-administrative personale 
  • Fakultetsdirektør Tone Vold-Sarnes, TF, vararepresentant, teknisk-administrative personale
  • Stipendiat Elisabeth Josefine Lackner, UV, representant for de midlertidig vitenskapelig personale
  • Stipendiat Anna Piterskaya, MN, vararepresentant for de midlertidig vitenskapelig personale
  • Kasper Syvertsen, studentrepresentant
  • Karl Henrik Storhaug Reinås, vara, studentrepresentant

Sekretær for valstyret er Gina Kristine Berg, Avdeling for personalstøtte.

Valsekretariat

Publisert 29. juni 2011 09:59 - Sist endret 20. des. 2021 15:13