English version of this page

Det sentrale valstyret og valsekretariatet ved UiO

Som veljar bør du nytte dei kontaktpunkta som vert oppgjeve lokalt i samband med kvart enkelt val. Overordna spørsmål kan takast opp med det sentrale valstyret eller valsekretariatet ved UiO.

Valstyre

Sekretær for valstyret er rådgjevar Gina Kristine Berg, Avdeling for personalstøtte.

Valsekretariat

  • Spesialrådgjevar Bjørnar Vold-Sarnes, Eining for leiarstøtte, ansvarleg for informasjon
  • Gruppeleiar Bård Henry Moum Jakobsen, USIT, ansvarleg for elektronisk valgjennomføring
  • NN, Avdeling for personalstøtte, ansvarleg for valreglementet og tilsettemanntalet
  • Overingeniør Michael Schøyen Grude, Avdeling for studieadministrasjon, ansvarleg for studentmanntallet
Publisert 29. juni 2011 09:59 - Sist endret 24. feb. 2020 12:36