Gamle festsal

Gamle festsal brukes til foredrag, disputaser og offisiell representasjon for universitetet. Gamle festsal ligger i Domus Academica.

Hvem har adgang til å bruke Gamle festsal?

 • UiOs interne enheter
 • Samarbeidspartnere

Hva kan lokalet brukes til?

 • Foredrag
 • Seremonier
 • Offisiell representasjon for universitetet
 • Disputaser

Gamle festsal med interiør er fredet etter Lov om kulturminner. Bruken av lokalene er derfor noe begrenset.

Praktisk om Gamle festsal

 • Det er totalt tillatt 320 personer, inkludert arrangører, deltagere og publikum. Det er 240 sitteplasser nede og 80 sitteplasser på galleriet. 
 • Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt.
 • Arrangør må selv besørge billettsalg.
 • Eventuell endring av møblering og bruk av fellesarealet utenfor salen må avtales med Eiendomsavdelingen.

Sjekk om lokalet er ledig

Timeplan for Gamle festsal

Teknisk utstyr

 • Talerstol med touch-skjerm styrer enkel lyd, lys bilde og lerret
 • Lyd
 • Lys
 • Projektor
 • Strøm
 • Ekstra talerstol for disputaser er tilgjengelig etter avtale ved Eiendomsavdelingen

Se informasjon om tjenester under arrangementer.

Arrangører må selv leie inn AV-teknisk personell via UiOs AV-rammeavtale for å sikre godkjent kompetanse.

Kostnader

Leietager vil bli fakturert for forberedelser og mertid som ikke er tatt med i grunnbeløpet. Kontakt booking-sentrum@admin.uio.no for mer informasjon om leiepriser.

Befaring

Ved arrangementer må alle leietakere møte til befaring i forkant. Befaring avtales etter at søknaden er godkjent.

Se bilder og flere opplysninger om bygningen.

Adgang og vakthold

Ved bruk av Gamle festsal skal det alltid være tilsyn eller vakt fra Eiendomsavdelingen til stede.

Mat og servering

Det er ikke tillatt med servering av mat eller drikke inne i Gamle festsal eller tilstøtende lokaler.

Trådløst nett

Det er tilgang til UiOs vanlige trådløse nett for ansatte.

Gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no en uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord.

Parkering

Publikum henvises til parkering andre steder.

Send inn søknad

 

Publisert 28. juli 2016 11:16 - Sist endret 12. mars 2020 09:27