Kontaktpersoner for rombestilling

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Rominformasjon og timeplaner 

Dersom du ønsker å resevere et rom på Ahus kontakter du rombooking@ahus.uio.no

Radiumhospitalet (Dnr)

Rominformasjon og timeplaner

Disse rommene brukes av Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og Oslo universitetssykehus. Undervisning har førsteprioritet.

Rombooking gjøres via Outlook.

For assistanse ved rombooking på Radiumhospitalet og booking på Institutt for kreftforskning:
krfbooking@rr-research.no

Rikshospitalet (RH)

Rominformasjon og timeplaner

Reservasjon av auditorier, seminar- og grupperom gjøres via 
rom-booking-rh@klinmed.uio.no

Ofte stilte spørsmål

Ullevål sykehus

Rominformasjon og timeplaner

Reservasjon av auditorier, seminar- og grupperom gjøres via 
rom-booking-ulleval@klinmed.uio.no

Vindern Psykiatriske

Rominformasjon og timeplaner

Dersom du ønsker å reservere et rom på Vindern Psykiatriske gjøres dette i romtimeplanen (lenken over).