Samarbeidsarrangementer

Reglement for studentrettede arrangementer der UiO samarbeider med samfunn og næringsliv.

Ansvarlig arrangør skal:

  • sikre at ingen virksomheter som er utelukket av Statens Pensjonsfond inviteres eller deltar.
  • kvalitetssikre alle virksomheter som inviteres eller deltar i henhold til Norwatch’ database. Konkret vil dette innebære å legge inn virksomhetenes navn i Norwatch’ søkemotor og se vurderingen av disse.

Ansvarlig arrangør oppfordres til å abonnere på Norwatch' nyhetsbrev. Ved spørsmål, uklarheter eller gråsoner skal problemstillingen tas opp med universitetsdirektøren.
 

Publisert 25. juni 2012 12:53 - Sist endret 7. feb. 2020 17:09