Forskningsbruk i offentlig forvaltning

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Bildet kan inneholde: Team.

Konferansen - som skulle vært avholdt i vår, avholdes som en serie webinarer ila november 2020 - mars 2021. Meld deg gjerne på, og motta info om datoer direkte på epost.

  Seminar 1: 

  Bruk av forskning i offentlig forvaltning 
  •    Hvordan brukes forskning i offentlig forvaltning? 
  •    Finnes det en god kunnskapsstrategi, eller er det opp til den enkelte å finne fram til relevant forskning selv? 
  •    Vi bruker store summer på forsking, men blir egentlig kunnskapen tatt i bruk? 
  •    Hva vil man egentlig oppnå?

  Vi har lenge slitt med å implementere forskning på en fornuftig måte nedover i etatene, det er krevende å få til i praksis, og å få det godt integrert. Bruk av forskning i offentlige sektor er et strategisk spørsmål. Flere departementer har laget en egen enhet som jobber med forskning og forskningsstrategi. 

  I dette webinaret skal vi få mer innblikk i hvilke utfordringer som ligger til grunn, hvordan man bør løse disse, og hva det er man egentlig vil oppnå.
   

  Program

   
  09:00 Velkommen ved Partnerforums sekretariat
  •  

  Hva vil brukerne av forskningen ha? 
  Rapport: Forskning i plitikk og forvaltning

  Silje Maria Tellmann, postdoktor Universitetet i Oslo

  •  

  Kunnskapens plass for å nå mål for klima og miljø fram mot 2030

  Tom Rådahl, departementsråd Klima- og miljødepartementet

  •  

  Knutepunkt for kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementet

  Håkon Kavli, avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet

  •  

  Samtale med panelet ledet av Erik Aasheim

  PÅMELDING

  Gratis deltakelse. OBS: Se bort fra informasjon i påmeldingsskjema om faktura og servering.

  Påmelding for partnerne. Hvem er partner?

  Påmelding partnere

  Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

  Påmelding ikke-medlemmer

   

  OM BIDRAGSYTERE OG INNLEGGENE

   

  Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, hake, panne.Silje Maria Tellmann er sosiolog og jobber som post doc på OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science) ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO. Der forsker hun blant annet på hvordan forskning blir brukt i forvaltningen. 

  Er det slik at forskerne vektlegger vitenskapelig originalitet og publisering i prestisjefylte tidsskrifter, mens brukerne vil ha lettleste og enkle svar på praktiske spørsmål? I dette innlegget presenterer Taran Thune analyser om hva brukere av forskning legger vekt på når de vurderer forskningskvalitet og relevans, og vil også se på forskjeller mellom ulike brukere og hvilken rolle utdanningsnivået til offentlige ansatte spiller.

   

  Tom Rådahl er departementsråd i Klima- og miljødepartementet og utdannet samfunnsøkonom. Han sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

  Innlegget vil ta opp hvordan Klima- og miljødepartementet jobber for å sikre et godt grunnlag for utøvelsen av en kunnskapsbasert politikk i sektoren. Kunnskapsarbeidet har som ambisjon å skape størst mulig aksept om kunnskapsgrunnlaget på tvers av sektorer og i samfunnet. Dette krever kunnskap som er tilgjengelig og relevant, i tillegg til at viktig kunnskap ikke blir oversett. Helt sentralt er å kunne får fram usikkerhet og gode analyser av konsekvenser av tiltak.

   

  Bildet kan inneholde: slips, ansikt, hår, hake, panne.Håkon Kavli er avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, og utdannet Cand.Polit i statsvitenskap. Kavli leder en egen analyseseksjon i KD som skal være "knutepunktet" for bruk av forskning, analyse og statistikk i departementet. Innlegget vil ta opp hvordan denne knutepunktfunksjonen kan utøves, og hvordan vi jobber for å finne fram til pålitelig og relevant forskning, gjøre den tilgjengelig for saksbehandlerne, formidle og ta den i bruk.
   

  Bildet kan inneholde: briller, hake, briller, panne.Erik Aasheim har mer enn 30 års bakgrunn som journalist, Paris-korrespondent, forfatter, møteleder og grønn ministerrådgiver. Han har vært tilknyttet NRK i 15 år, bl. a som programleder for Dagsnytt 18, Ukeslutt, og TV-programmene Stereo og Nyhetsblikk. I 8 år var han korrespondent i Paris. I tillegg har han vært kommunikasjonsrådgiver for to klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT Foundation og Gunhild A. Stordalen. Han har skrevet biografier om Eva Joly og Jonas Gahr Støre. I dag driver Erik innholdsbyrået Primus Productions hvor han også lager flere podkaster, bl.a for NRK og Sveriges Radio og er en mye brukt konferansier.

  Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
  Publisert 30. jan. 2020 12:41 - Sist endret 12. feb. 2021 14:16