2016

Tidligere

Tid og sted: 18. nov. 2016 09:0015:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Høstkonferanse om forholdet mellom forskning og statsforvaltning.

Tid og sted: 3. juni 2016 08:3016:00, Handelshøyskolen BI

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?