Vårkonferanse: Demokrati, tillit og forvaltningen

Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

Bildet kan inneholde: sky, himmel, flagg, stang, begivenhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

08:30    Registrering, kaffe/ te og frukt

09:00    Velkommen ved Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

09:15-10:45 Del 1: Demokrati i dagens Europa

11:00-12:30 Del 2: Forvaltningens rolle og betydning for demokratiet

  • Hvor demokratisk er et ekspertstyre?
    Ketil Raknes, instituttleder Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania 
  • Ser vi en endring av byråkratrollen eller innebærer de syv pliktene bare en strukturering av tidligere standarder for et godt byråkrati - og hvor stor vekt skal vi legge på lojalitetsplikten?
    Ingelin Killengreen, tidligere departementsråd/politidirektør.
  • Aslak Bonde, politisk kommentator
  • Fridthjof Søgaard, direktør Forsvarsdepartementet (diskusjonsleder)

12:30-13:30 Lunsj

 

13:30-15:00 Del 3: Tillit og mistillit i en demokratisk kontekst

 

Om innlederne

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Carl Henrik Knutsen er professor i statsvitenskap ved UiO med forskningsinteresser som inkluderer regimeendring og stabilitet, komparativ politisk økonomi, de økonomiske effektene av politiske regimetyper og institusjoner, og autokratisk politikk. Han har publisert en rekke tekster om demokrati og demokratiutvikling, og har nylig utgitt boken Demokrati og diktatur.

 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Nick Sitter er professor i rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI hvor han blant annet jobber med komparativ europeisk politikk, europeisk integrasjon og internasjonal politisk økonomi. Han er også professor i offentlig politikk ved Central European University og Research Associate ved LSE's Centre for Analysis of Risk and Regulation.
 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-REX Senter for Ekstremismeforskning, og har en doktorgrad i politisk antropologi fra LSE. Hun har publisert flere bøker og fagartikler om nasjonalisme, populisme, identitet og globalisering med utgangspunkt i feltarbeid i Israel og Europa, og forsker nå på hvordan antisemittiske og anti-muslimske forestilinger blir transnasjonalt produsert og sirkulert mellom ytre høyre aktører. 

 

Ingrid Schulerud er seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og har vært avdelingsdirektør, fagdirektør og ambassadør i Brussel 2015-2019. Hun er utdannet cand. mag og begynte i utenrikstjenesten i 1988.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hår, nese.Eirik Løkke er utdannet historiker fra UiB og er rådgiver i tankesmien Civita. Han har tidligere jobbet som kampanjerådgiver for Høyre og digital rådgiver for UNICEF. 

 

 

Ingelin Killengreen har vært departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og i Justisdepartementet. Hun er jurist og har arbeidet innenfor justisforvaltningen i hele sitt yrkesaktive liv. Hun har også vært politimester i Oslo og Norges første politidirektør.

 

 

Aslak Bonde er politsk journalist.  Han har arbeidet i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Partnerforum har ofte samarbeidet med Aslak Bonde, som også skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom i Stat og Styring og Forsvarets Forum. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York.

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.Fridthjof Søgaard er direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet.
Han var 2001–2014 ekspedisjonssjef i samme departement, med planlegging, økonomi og styring som hovedansvar. Ansvarsområdet i dag er departemental rådgivning, mentorering og kompetanseutvikling med vekt på «byråkratfaget».
Intiativtaker til og i prosjektledelsen for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet. Programleder for podkasten Godt byråkratskjønn, produsert av DSS. Har publisert en rekke betenkninger om departementale problemstillinger i skriftserien IFS Insights utgitt av Forsvarets høgskole. Medredaktør for og bidragsyter til boken Norsk byråkrati – kan det bli bedre? utgitt av Fagbokforlaget 2022. 
 

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hode, hake.Finn Arnesen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ledet utvalget som avga NOU 2020: 9 Blindsonen - Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.


 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.

Kjersti Thorbjørnsrud er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker særlig på spørsmål knyttet til medieinnflytelse, mediebruk og forholdet mellom medier og andre samfunnsinstitusjoner, innen politikk, forvaltning og interesseorganisasjoner. Hun har også ledet forskningsprosjekter knyttet til ytringsfrihet og offentlig debatt.
 

 

Arild AspøyArild Aspøy er er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring, og tidligere NRK- journalist. Han har Master i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Aspøy vil lede panelsamtalen i del 3.

 

 

 

Bildet kan inneholde: panne, briller, synsomsorg, kjeve, halsbånd.Hallgeir Sjåstad er professor i psykologi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er tilknyttet Senter for bærekraftig næringsliv og forskningssenteret FAIR.

 

 

 

Trine Eilertsen er sjefredaktør og adm.dir. i Aftenposten.
Tidligere sjefredaktør i BT og politisk redaktør i Aftenposten.
Siviliøkonom og statsviter fra Bergen. Entusiastisk forsvarer av Utredningsinstruksen.

 

Påmelding

 

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

 

 

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 3. feb. 2022 18:19 - Sist endret 9. juni 2022 23:02