Ny strategi: Klima og miljø skal prege hele UiO

Bildet kan inneholde: naturlandskap, himmel, natur, grønn, tre.
I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021, skal det utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi. Den vil dekke alle universitetets virksomhetsområder – fra utdanning og forskning til innovasjon, formidling, drift og annen utadrettet virksomhet.

Den nye strategien skal:

 • Inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030
 • Legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig
 • Samle og integrere ulike klima- og miljøprosesser ved UiO
 • Være klar medio 2021.

Strategiarbeidet ledes av Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Han har fått med seg følgende arbeidsgruppe:

Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet) og Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab).

Den kommende klima- og miljøstrategien er forankret i UiOs tiårige Strategi2030, hvor bærekraft går som en rød tråd.

Les mer om hvordan UiO jobber for klima og bærekraft.
 

Innspill til arbeidet med ny klima- og miljøstrategi?

klimaogmiljo@uio.no

Nyheter

 • frederikkeplassen Arbeidet i gang med UiOs nye klimastrategi 18. nov. 2020 11:42

  Nylig var det første møte i arbeidsgruppen som skal utvikle en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. – Vi er veldig fornøyde med å være i gang med dette viktige arbeidet, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av strategiprosessen.

 • sykkeldag Ny mobilitetsplan skal gi et grønnere UiO 10. nov. 2020 14:16

  Vi jobber for tiden med en mobilitetsplan for UiO der vi skal legge til rette for mer bruk av sykkel og mindre bruk av bil. Planen skal føre UiO i en enda grønnere retning – i samvirke med ny klima- og miljøstrategi og konkrete tiltak for klimakutt.

 • frederikkeplassen Slik er status for UiOs klimakutt-arbeid 20. okt. 2020 17:19

  UiO har fulgt opp og dels også gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember i fjor. – Nå intensiverer vi arbeidet med et forbedret klimaregnskap, et flyregnskap brutt ned på enhetsnivå, og en arbeidsgruppe som skal levere ny klima- og miljøstrategi, sier rektor Svein Stølen.

 • banner-660 UiOs bærekraftarbeid – en mangfoldig vev 6. feb. 2020 14:36

  Årets bærekraftkonferanse i Bergen er godt i gang, og jeg ser frem til to dager med inspirerende dialog og læring. Konferansen er nyttig også fordi den gir anledning til selvrefleksjon. Hvordan jobber vi med bærekraft ved UiO?

 • berekraft_jarli-og-jordan Bærekraft: Studentene ønsker handling 17. des. 2019 16:36

  Gjennom Rektors utfordring ble studentene oppfordret til å sende inn sine forslag til hvordan UiO kan redusere sitt klimafotavtrykk. Beskjeden fra studentene er klar: De ønsker handling og at UiO i større grad tar i bruk tilgjengelig teknologi.

Mer ...