English version of this page

NM i stillstand

Kan du stå stille i flere minutter? Da burde du delta i det årlige Norgesmesterskapet i stillstand.

StandstillHva?

NM i stillstand er en konkurranse hvor deltagerne står stille i seks minutter, med og uten musikk.

Hvorfor?

Konkurransen er del av forskning på musikkrelaterte kroppsbevegelser ved Universitetet i Oslo. Målet er å forstå mer om hvor musikk påvirker kroppsbevegelse. Ved å se på hvordan folk står stille, både med og uten musikk, hjelper forskerne å forstå mer av denne typen bevegelser.

Når?

Konkurransen gjennomføres vanligvis årlig, ofte i sammenheng med  Åpen dag ved UiO.

Hvor?

Konkurransen arrangeres i bevegelseslab'en fourMs ved Universitetet i Oslo. Oppsettet kan ses i dette 3D-bildet:

 

Hvordan?

Vi bruker et avansert bevegelsessporingssystem som kan registrere kroppsbevegelser med millimeternøyaktighet. Du får en liten markør som plasseres på hodet, og med denne klarer vi å måle mikrobevegelsene mens du står stille. Disse dataene blir brukt til å beregne gjennomsnitsshastigheten til markøren (i millimeter per sekund). Den med lavest tall vinner! For å lære mer om bevegelsessporing, ta en titt på denne videoen fra nettkurset Music Moves:

Hva måler vi?

Plot av stillstand
Grafer fra data tatt opp av stillstand.

Alle som deltar kan få en graf av mikrobevegelsene (slik som den til høyre). Grafene viser informasjon om bevegelse i retninger, i tillegg til hastighet og akselerasjon. Les mer om disse grafene.

Hva betyr det å delta?

Deltagelse er frivillig, og du kan når som helst trekke deg, uten en forklaring. Anonymiserte data vil be gjort tilgjengelig i Oslo stillstandsdatabase.

Hva er forskningsresultatene?

Forskningsresultater fra NM i stillstand er presentert ved en rekke internasjonale konferanser og også beskrevet i flere vitenskapelige publikasjoner:

Finnes det en mer populær beskrivelse?

Les en populærvitenskapelig artikkel om MICRO-projesjektet.

Dancing woman
Dansefoten er et velkjent fenomen, men først nå har forskere vist at folk faktisk begynner å bevege seg til musikk, selv når de forsøker å stå stille. Foto: Brooke Cagle/Unsplash.
Publisert 29. nov. 2020 20:25 - Sist endret 15. des. 2021 11:59