English version of this page

På eksamensdagen

1. Møt opp i tide og finn din sal

Når du kommer til Silurveien på eksamensdagen skal du møte utenfor den eksamenssalen du skal sitte i, 30 minutter før eksamensstart. Du finner informasjon om hvor du skal sitte i Studentweb ca. én uke før eksamensdato.

Eksamenslokalene ligger i 3. og 4. etasje i bygg B, C og D.

  • Sal 3B: benytt inngang B/C
  • Sal 3C: benytt enten inngang B/C eller C/D
  • Sal 3D, sal 4C eller 4D: benytt inngang C/D
  • Studenter som har fått innvilget enerom eller mindre sal skal sitte i sal 4C og benytter inngang C/D

Du finner mer informasjon om hvordan du kommer deg til Silurveien her.

2. Finn din plass i salen

Når du slipper inn i salen, henvend deg til overinspektør for å få anvist plass. Det er satt av en spesifikk plass til deg i salen. Dette gjelder også i mindre sal og enerom.

3. Gjør deg klar

Når du har blitt anvist plass i salen/enerom følger du stegene som gjelder for den tilretteleggingen du har fått innvilget på eksamen. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse før eksamensdagen.