English version of this page

Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført eit studieprogram, får du vitnemål automatisk.

Grunnlaget for vitnemålet

Når du nærmar deg slutten av studietida på programmet ditt, undersøkjer fakultetet om du fyller krava til vitnemål. Grunnlaget er emna som ligg i utdanningsplanen din.

På dei fleste bachelorprogramma og på masterstudiet i rettsvitskap får du melding på e-post det semesteret du ligg an til å fullføre graden. Dette skjer i mars/april for deg som fullfører på våren og oktober/november for deg som fullfører på hausten. I e-posten får du oppgitt ein frist for å gjere endringar i utdanningsplanen.

For dei fleste masterprogramma og andre program med fast struktur får du ikkje ei særskilt melding om å rydde i utdanningsplanen din. Graden blir oppnådd det semesteret du fullfører masteroppgåva eller det siste emnet som inngår i graden.

For årseiningar får du vitnemål når du har fullført det siste emnet som kan inngå i årseininga.

Adresse

Vitnemålet blir sendt til semesteradressa di. Hugs å endre adresse dersom du flyttar når du er ferdig som student.

Diploma supplement - vitnemålstillegg på engelsk

Dersom du har oppnådd ein grad, får du også eit vitnemålstillegg på engelsk. Tillegget følgjer ein europeisk standard og inneheld mellom anna ei forklaring av det norske utdanningssystemet.

Studentar som fekk vitnemål før ein tok til å leggje ved diploma supplement, kan bestille dette særskilt:

Seremoni

På nokre studieprogram blir vitnemåla delt ut i ein eigen seremoni. Informasjon om seremonien finn du på programsida.

Har vi gløymt deg?

På grunn av kompleksiteten i ein del program fangar vi ikkje opp alle som dekkjer krava til ein grad. Dersom dette gjeld for deg, kan du bestille vitnemål sjølv.

Utsett vitnemål ved forbetring av karakter

Dersom du ønskjer å forbetre resultat som inngår i ein grad, kan du på dei fleste studieprogramma utsetje vitnemålet i inntil to semester. Les meir om utsett vitnemål

Når det hastar

HF, JF, SV og UV tilbyr hastebestilling for dei som har fått oppgitt ein ekstern innleveringsfrist for vitnemål. Dette må du gjere når det hastar.

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søkje om å få nytt vitnemål.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet.

Publisert 10. mars 2017 10:09 - Sist endret 14. juni 2019 09:11