English version of this page

Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført eit studieprogram, får du vitnemål automatisk.

Grunnlaget for vitnemålet

Når du nærmar deg slutten av studietida på programmet ditt, undersøkjer fakultetet om du fyller krava til vitnemål. Grunnlaget er emna som ligg i utdanningsplanen din.

På dei fleste bachelorprogramma og på masterstudiet i rettsvitskap får du melding på e-post det semesteret du ligg an til å fullføre graden. Dette skjer i mars/april for deg som fullfører på våren og oktober/november for deg som fullfører på hausten. I e-posten får du oppgitt ein frist for å gjere endringar i utdanningsplanen.

For dei fleste masterprogramma og andre program med fast struktur får du ikkje ei særskilt melding om å rydde i utdanningsplanen din. Graden blir oppnådd det semesteret du fullfører masteroppgåva eller det siste emnet som inngår i graden.

For årseiningar får du vitnemål når du har fullført det siste emnet som kan inngå i årseininga.

Digitale vitnemål

Våren 2021 testar UiO digitale vitnemål. Studentar på nokre studieprogram får derfor digitalt vitnemål i staden for vitnemål på papir.

Du finn det digitale vitnemålet som digitalt signert pdf i dokumentarkivet i Studentweb. Du kan også dele det med andre via Vitnemålsportalen

Dersom du har fått digitalt vitnemål, men får behov for å vise fram eit vitnemål på papir til utdanningsinstitusjonar eller arbeidsgjevarar i utlandet, kan du bestille eit papirvitnemål. Ikkje bestill papirvitnemål før behovet oppstår. 

Adresse

Vitnemålet blir sendt til semesteradressa di. Hugs å endre adresse dersom du flyttar når du er ferdig som student.

Diploma supplement - vitnemålstillegg på engelsk

Når du får vitnemål for ein grad, får du også eit vitnemålstillegg på engelsk. Dersom du får digitalt vitnemål, vil du også få digitalt vitnemålstillegg.

Vitnemålstillegget følgjer ein europeisk standard og inneheld mellom anna ei forklaring av det norske utdanningssystemet.  

Studentar som fekk vitnemål før ein tok til å leggje ved diploma supplement, kan bestille dette særskilt:

Seremoni

På nokre studieprogram blir vitnemåla delt ut i ein eigen seremoni. Informasjon om seremonien finn du på programsida.

Har vi gløymt deg?

På grunn av kompleksiteten i ein del program fangar vi ikkje opp alle som dekkjer krava til ein grad. Dersom dette gjeld for deg, kan du bestille vitnemål sjølv

Utsett vitnemål ved forbetring av karakter

Dersom du ønskjer å forbetre resultat som inngår i ein grad, kan du på dei fleste studieprogramma utsetje vitnemålet i inntil to semester. Les meir om utsett vitnemål

Når det hastar

HF, JF, SV og UV tilbyr hastebestilling for dei som har fått oppgitt ein ekstern innleveringsfrist for vitnemål. Dette må du gjere når det hastar. 

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søkje om å få nytt vitnemål.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet.

Publisert 10. mars 2017 10:09 - Sist endret 16. juli 2021 08:56