Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Japansk språk (40JAPS)

Om emnegruppen

Japan er i dag en økonomisk og politisk stormakt som spiller en viktig rolle ikke bare i sin egen region, Øst-Asia, men også i et globalt perspektiv. Japansk kultur, historie og samfunn har gitt opphav til mange uttrykk som er blitt en del av vår begrepsverden, fra haiku, zen og karate, til sushi og manga. Men fortsatt er japansk kultur og samfunn på mange måter svært annerledes enn vår egen. Studiet japansk språk konfronterer studenten med en ny og fascinerende verden, hvor kjente elementer fungerer i en fremmed kulturell kontekst.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av det moderne japanske språket, som bl. a. med innslag av kinesiske skrifttegn og to japanske alfabet, er både utfordrende og spennende. Studenten får en intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive japansk.

En 40-gruppe i japansk språk gir studenten en grunnleggende språkkompetanse. Når emnegruppa er fullført, vil studenten ha kunnskap om språkets grunnleggende grammatiske strukturer. Emnegruppa stiller studenten i stand til å snakke japansk på et grunnivå, og til å lese og oversette enkle tekster.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet