Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Kinesisk språk (40KINS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan ikke velges fra og med høsten 2013. For andre programmer enn AAS, vil følgende gruppe tilbys: 40OMR-KINA

Den kinesiske sivilisasjon er en av vår tids viktigste og en av verdenshistoriens mest innflytelsesrike, og den politiske og økonomiske utvikling i Kina vil komme til å ha en avgjørende innflytelse på resten av verden i det 21. århundre. Kinesisk språk og kultur ligger til grunn for store deler av de koreanske, japanske og vietnamesiske kulturtradisjoner, og etniske kinesere utgjør i dag et betydelig innslag i befolkningen i hele Sørøst-Asia. Kina har en over 3000 år gammel skriftkultur, som er svært forskjellig fra vår egen. Et studium av kinesisk gir derfor en enestående mulighet til å utvide ens intellektuelle horisont både geografisk og historisk.

Hovedvekten i emnegruppa ligger på tilegnelse av tale- og leseferdigheter i moderne standardkinesisk (mandarin). Når emnegruppa er fullført, vil studenten ha kunnskap om språkets grunnleggende grammatiske strukturer. Emnegruppa setter studenten i stand til å snakke kinesisk på et grunnivå, og til å lese og oversette enkle tekster.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet