40-gruppe – Nederlandsk (40NEDS)

Om emnegruppen

Nederlandsk er et felles skrift- og kulturspråk for ca. 24 millioner mennesker. 16 millioner taler nederlandsk i Nederland og 6 millioner i Belgia (tilsvarer ca 60% av befolkningen). I Nederland kalles språket også hollandsk, i Belgia flamsk. I tillegg kommer nederlandsktalende i Surinam og andre land.  Nederlandsk har dessuten et datterspråk, afrikaans, som tales av 6 millioner i Sør-Afrika og Namibia. Afrikaans kan forstås som en nederlandsk dialekt, og 40-gruppen gir også en innføring i dette språket. Nederlandsk hører med til den vestgermanske grenen av germanske språk sammen med engelsk, frisisk, plattysk og tysk. På grunn av den store kulturelle utvekslingen mellom Nederland og Norge på 1600-tallet, er nederlandsk også viktig for å forstå norsk historie bedre. Norsk har overtatt en stor mengde lånord fra nederlandsk, og har dessuten mye mer til felles med nederlandsk rent lydlig, enn med engelsk eller høytysk. Det gjør at nederlandsk er forholdsvis lett å lære for mennesker som har norsk eller andre germanske språk som morsmål.


Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen i nederlandsk:

  • kan du kommunisere skriftlig og muntlig på nederlandsk
  • kan du forstå og oversette dagligdagse tekster
  • kan du forstå muntlig tale
  • har du en elementær innsikt i Nederlands og Belgias historie og nederlandskspråklig kultur
  • kan du forstå muntlig og skriftlig afrikaans
  • har du kunnskap om nederlandsk påvirkning på norsk historie og språk


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 40 obligatoriske studiepoeng i nederlandsk språk, hvorav et emne er et fordypningsemne (2000-nivå).

Du begynner normalt med å ta 20 poengs emnet NED1104.

Emner i emnegruppen

NED1104 – Innføring i nederlandsk
NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring
NED2101 – Nederlandsk språk