Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nederlandsk språk som gjennom arbeid med forskjellige typer tekster tar for seg grunnleggende grammatikk, uttale og vokabular. Arbeid med temaer innenfor nederlandsk og belgisk kulturkunnskap inngår som en del av språkopplæringen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs kan du:

  • lese vanlige fag- og skjønnlitterære tekster
  • forstå nederlandsk dagligtale
  • uttrykke deg skriftlig og muntlig og delta i vanlig samtale
  • redegjøre for temaer innen nederlandsk og belgisk kulturkunnskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesning/seminar (normalt 4 uketimer i 12 uker). I tillegg arrangeres filmfremvisning noen av ukene (normalt kl. 16.15-18.00). Faglærer informerer nærmere om dette tilbudet ved semesterstart.

For å kunne gå opp til eksamen, må du få godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • fire skriftlige arbeider (oversettelse, stil). Arbeidene leveres til faglærer innen oppgitte frister.
  • et muntlig innlegg i en undervisningstime.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester.

 Her finner du informasjon om hvordan søke om utsettelse ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må ha gjennomført obligatorisk undervisningsaktivitet før du kan gå opp til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer, samt en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen omfatter oversettelse fra norsk til nederlandsk, evt. fra nederlandsk til norsk, grammatiske spørsmål samt stil.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Nederlandsk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk