NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første del av emnet består av en innføring i litteraturanalyse og litteraturhistorie. I andre del av emnet behandles verker fra tiden etter 1945.

Hva lærer du?

Etter fullført emne:

  • mestrer du grunnleggende romananalyse.
  • er du fortrolig med de karakteristiske kjennetegnene for sentrale strømninger i nederlandskspråklig litteratur fra renessansen og frem til i dag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NED1104 – Innføring i nederlandsk eller tilsvarende kunnskaper og leseferdigheter i nederlandsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminar (normalt 2 uketimer i 14 uker), med et to ukers undervisningsfritt opphold for oppgaveskriving.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4 timers hjemmeeksamen. Eksamen består av spørsmål til litteraturhistorie, litteraturteori og/eller en analyseoppgave.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på norsk eller nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk