NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i sentrale tema ved nederlandsk og belgisk kultur gjennom analyse av kjente litterære verk i nederlandskspråklig litteratur. Vi tar for oss nederlandsk kolonihistorie, den nederlandske gullalderen og kontakten i denne perioden mellom Norge og Nederland. Videre inneholder dette kurset bøker som handler om den tyske okkupasjonen og holocaust på nederlandsk jord. 

Det er ikke krav om kunnskaper i nederlandsk språk for dette kurset. Pensumbøkene er derfor ikke bare tilgjengelig i nederlandsk originalspråk, men også i norsk eller engelsk oversettelse. Vi ser også noen filmer underveis.

Hva lærer du?

Etter fullført emne kan du

  • redegjøre for karakteristiske kjennetegn ved sentrale strømninger i nederlandskspråklig litteratur fra middelalderen og frem til i dag.
  • redegjøre for sentrale aspekt ved nederlandske kultur gjennom nederlandsk litteratur, som den liberale profilen til byen Amsterdam, religionsfriheten og kalvinismen.
  • redegjøre for Nederlands historie som global kolonimakt og barokkens litteratur- og kunsthistorie.
  • redgjøre for moderne nederlandsk historie, med nazistisk okkupasjon og jødeforfølgelse.
  • redegjøre for kulturelle og litterære forskjeller mellom Nederland og Belgia, og den flamske språkbevegelsen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NED1104 – Innføring i nederlandsk eller tilsvarende kunnskaper og leseferdigheter i nederlandsk.

Det er en fordel om kandidatene kan nederlandsk, men det er ikke et krav. Pensumbøkene finnes både på nederlandsk og norsk/engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminar (normalt 2 uketimer i 14 uker), med et to ukers undervisningsfritt opphold for oppgaveskriving.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4 timers digital hjemmeeksamen. Eksamen består av en analyse av et sentralt litterært nederlandskspråklig verk der vekten ligger på den kulturelle konteksten til dette verket.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på norsk eller nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk