40-gruppe – Nederlandsk (40NEDS)

Om emnegruppen

Nederlandsk er felles skrift- og kulturspråk for ca. 22 millioner mennesker i Nederland og Belgia, hvorav 16 millioner i Nederland og 6 millioner i Belgia (tilsvarer ca 60% av befolkningen). I Nederland kalles språket også hollandsk, i Belgia flamsk. Nederlandsk hører med til den vestgermanske grenen av germanske språk sammen med engelsk, frisisk, plattysk og tysk. Norsk har overtatt en stor mengde lånord fra nederlandsk, og har dessuten mye mer til felles med nederlandsk rent lydlig, enn med engelsk eller høytysk. Det gjør at nederlandsk er forholdsvis lett å lære for nordmenn.


Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen i nederlandsk kan du:

  • kommunisere skriftlig og muntlig på nederlandsk
  • forstå og kunne oversette dagligdagse tekster
  • forstå muntlig tale
  • ha en elementær innsikt i Nederlands og Belgias historie og nederlandskspråklig kultur


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 30 obligatoriske studiepoeng i nederlandsk språk, hvorav et emne er et fordypningsemne (2000-nivå). I tillegg velger studenten mellom et emne i middelnederlandsk og et innføringsemne i nederlandskspråklig litteratur.

Emner i emnegruppen

 

Annet